Aktuality

Výsledky testovania na COVID-19 a závery krízového štábu mesta

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave v spolupráci so Slovenským Červeným krížom otestovali v utorok 29.09.2020 dovedna 56 obyvateľov nášho mesta na prítomnosť COVID-19. Stalo sa tak po tom, čo sa COVID-19 testom preukázal u maloletého dieťaťa. Osobám v jeho blízkosti, tak ako aj 11 zdravotníkom bola preto nariadená karanténa a nariadené bolo testovanie. Ako prvý nás o výsledkoch utorkového testovania informoval primátor mesta Dobšiná, Ján Slovák, ktorý je aj ako predseda krízového štábu mesta Dobšiná v úzkom kontakte so všetkými zdravotníckymi a štátnymi inštitúciami.

„Zajtra zasadne už iba formálne krízový štáb nášho mesta, keďže s veľkou radosťou a úľavou môžem už teraz informovať obyvateľov, že jednak ďalší test na COVID-19 u pôvodne pozitívne testovaného maloletého dieťaťa bol negatívny ako aj všetkých 56 testov vykonaných v Dobšinej. Ďakujem všetkým za spoluprácu, Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, najmä Mgr. Jozefovi Vargovi, Slovenskému Červenému krížu, príslušníkom štátnej a mestskej polície, ako aj členom krízového štábu nášho mesta,“ dodal primátor mesta Dobšiná, Ján Slovák.

Dôvod, prečo vyšiel prvý test u maloletého dieťaťa pozitívne bude ešte predmetom zisťovania. Všetky protiepidemické opatrenia prijaté Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave v súvislosti s pozitívnou osobou na COVID-19 v Dobšinej úrad ruší. Zdravotníci ako aj Mesto Dobšiná ale naďalej upozorňujú na fakt, že iba našim zodpovedným konaním môže byť tento stav v našom meste udržateľný a je len na našom zodpovednom konaní, aby sme spoločne zamedzili rizikám. Je naďalej potrebné dodržiavať všetky štátne nariadenia a najmä konať zodpovedne pre seba a svoje okolie.

Zasadal krízový štáb mesta Dobšiná

Dňa 01.10.2020 zasadal krízový štáb mesta Dobšiná. Členovia krízového štábu zhodnotili situáciu, kde po testovaní 56 osôb nebol zistený COVID-19 u žiadneho testovaného, ale taktiež ani u pôvodne pozitívne testovaného maloletého dieťaťa.  Primátor mesta všetkým poďakoval za spoluprácu, no upozornil aj na fakt, že vzhľadom na vyhlásený núdzový stav v krajine stále patria opatrenia a z tých ktoré pribudli sa dotýkajú najmä športu. Napríklad futbalové zápasy bude možné odohrať bez obecenstva a tréningy bude možné prevádzať iba za prísnych hygienických opatrení.

Krízový štáb mesta Dobšiná ponechal vzhľadom na núdzový stav plošnú dezinfekciu mesta vo frekvencii dvakrát týždenne, na Dedičnej ulici každodenne. Slovenský Červený kríž v spolupráci s Komunitným centrom mesta Dobšiná, tiež terénnymi sociálnymi pracovníkmi sa postarajú o osvetu čo sa týka hygieny a dezinfekcie formou letákov a priamych školení.

Mesto Dobšiná žiada obyvateľov, aby v prípade návratu zo zahraničia, najmä červených krajín kontaktovali svojho ošetrujúceho lekára telefonicky a nie osobne. Taktiež žiada obyvateľov, aby zbytočne nenavštevovali ambulancie lekárov, ale využívali telefonický kontakt a e-recept na predpisy dlhodobo užívaných liekov. V prípade potreby bude krízový štáb mesta Dobšiná zvolaný opätovne.

Text & foto: Juraj Karika

Translate »