Aktuality

Dobšiná zákonne zvýši viaceré poplatky

 

Zvyšovaniu poplatkov sa nevyhlo ani mestu Dobšiná. To na svojej oficiálnej stránke zverejnilo návrh všeobecne záväzného nariadenia o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané mestom. Z preštudovaných materiálov jasne vyplýva, že výdavky občanov tak môžu pri istých úkonoch stúpnuť až trojnásobne. Mestský úrad sa však z jeho vyjadrení opiera iba o zákonnú povinnosť, ktorá mu schválením parlamentu prislúcha. Pre náš portál sa vyjadrila vedúca odboru organizačného, vnútra, sociálnych a podnikateľských vecí MVDr. Terézia Balážiková.

 

„Je to kôli tomu, že to tak schválil náš parlament a ako náhle je to schválené parlamentom a zakotvené v zákone, tak my, ale aj všetky obecné a mestské úrady musia dodržiavať tento zákon. Nie je to náš výmysel a vieme aká je situácia v celej ekonomike Slovenska. Tak teraz ministri zháňajú peniaze z každej strany a tým pádom sa zvýšili všetky poplatky, ktoré putujú do štátnej pokladnice. Všetky služby, ktoré poskytujeme musíme riešiť v medziach zákona.“ Povedala pre náš portál MVDr. Balážiková.

 

Povedzme tiež, že zvýšenie poplatkov má na svedomí rezort financií a z najzákladnejších poplatkov zdraželo mnoho. Vyhotovenie odpisu, fotokópie, výpisu, alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov, listín a zo spisov, alebo súkromných spisov v úradnej úschove – s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí za každú aj začatú stranu určuje poplatok z pôvodných 0,50 na 1,50 eura.

 

Žiadateľ teda okrem prvého výpisu platí za každé vyhotovenie výpisu z matričnej knihy 1,50 eur. Novelou zákona o správnych poplatkoch sa spoplatnenie úradného výpisu zvýši zo súčasných 1,50  na 5 eur.  Denník SME priniesol úplný prehľad poplatkov a pozrime si v skratke čo sa zvýši, pričom prvá suma je pôvodný poplatok a za lomkou nová. Pod prehľadom nájdete aj dokument s navrhovaným VZN mesta Dobšiná o zvýšených poplatkoch, ktoré sa týkajú nášho mesta.

 

Rodina

 • Výpis z matriky, s výnimkou prvého výpisu z knihy narodení, manželstiev a úmrtí 1,50 eura/5 eur
 • Zmena mena alebo priezviska (ak nejde o meno maloletých detí ani o hanlivé či neosobné meno) 99,50 eura/100 eur
 • Uzavretie manželstva pred zastupiteľským úradom SR 165,50 eura/250 eur
 • Žiadosť o zápis matričnej udalosti v cudzine do osobitnej matriky 16,50 eura/25 eur

Práca, podnikanie

 • Vydávanie potvrdení o rovnocennosti získaných špecializácií lekárov a zubárov (ak vyštudovali pred vstupom Slovenska do EÚ), ak chcú pracovať v zahraničí 99,50 eura/250 eur
 • Vydávanie potvrdení o regulovaných zdravotníckych povolaniach na účel výkonu tohto povolania mimo Slovenska (ak vyštudovali pred vstupom SR do EÚ) 6,50 eura/250 eur
 • Vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia samosprávnym krajom pre fyzickú osobu 66 eur/80 eur, právnickú osobu 165,50 eura/500 eur
 • Vydanie povolenia na zaobchádzanie alebo manipuláciu s humánnymi alebo s veterinárnymi liečivami a na zaobchádzanie alebo manipuláciu so zdravotníckymi, alebo s veterinárnymi pomôckami pre fyzickú osobu
 • 66 eur/100 eur, právnickú osobu 165,50 eura/250 eur

Verejné obstarávanie

 • Zápis do zoznamu odborne spôsobilých osôb 33 eur/66 eur
 • Zápis do zoznamu podnikateľov vedených Úradom pre verejné obstarávanie a predĺženie tohto zápisu 0 eur/66 eur
 • Vykonanie zmeny údajov v zozname podnikateľov vedených Úradom pre verejné obstarávanie 0/16,50

Kataster nehnuteľností

 • Poplatok za urýchlený vklad do katastra nehnuteľností do 15 dní 265,50 eura/266 eur
 • Poplatok za vklad do katastra nehnuteľností, ak bol podaný návrh elektronicky 130 eur/133 eur

Byt

 • Návrh na registráciu spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov 16,50 eura/33 eur

Stavba

 • Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia pre právnické osoby 16,50 eura/100 eur
 • Žiadosť o stavebné povolenie: na stavbu rodinného domu do 600 m3 33 eur/33 eur, za každých ďalších začatých 100 m3 0/20 eur
 • Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu bytového domu do 3000 m3 66 eur/750 eur
 • za každých začatých 1000 m3 0/250 eur
 • Žiadosť o stavebné povolenie na zmeny stavieb pred dokončením rodinného domu 23 eur/100 eur,
 • bytového domu 23 eur/750 eur
 • Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu garáže 23 eur/30 eur
 • Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby 16,50 eura/30 eur
 • Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby pre fyzickú osobu 6,50 eura/16,50 eura, pre právnickú osobu 6,50 eura/200 eura.

 

VZN o správnych poplatkoch v Dobšinej na stiahnutie

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »