Aktuality

Dni mesta Dobšiná IV. Svetové stretnutie Dobšinčanov a Turíčne slávnosti 2015

 

V dňoch 22. až 24. mája 2015 sa v Dobšinej uskutočnilo už 4. Svetové stretnutie Dobšinčanov. Prvé stretnutie bolo v jubilejnom roku 2000. Vtedy sa stretlo s obrovským ohlasom, a tak sa organizátori rozhodli, že sa bude opakovať každých päť rokov. Na tohtoročnom svetovom stretnutí sa zišlo vyše 200 rodákov z celého Slovenska aj zo zahraničia: Českej republiky, Maďarska, Nemecka, Švajčiarska. Rodáci – Dobšinčania sa zaregistrovali v presscentre v kultúrnom dome, kde dostali malé prezenty, ktoré boli vyhotovené na tento účel ( odznak s erbom mesta Dobšiná, Bulletin k 4.svetovému stretnutiu, knižočka básní Tajuplné názvy vrchov a priľahlých dobšinských ulíc od Eduarda Šmelka a ďalší propagačný materiál mesta).

Pre rodákov bol v piatok 22. mája 2015 pripravený galaprogram v kultúrnom dome, kde s príhovorom vystúpil primátor mesta pán Ján Slovák, privítal prítomných hostí, rodákov a delegácie z partnerských miest: Šternberk (ČR), Kobiór (Poľsko), Sajószentpéter a Rudabánya (Maďarsko). Pani Dr. Terézia Balážiková predniesla úryvky z listov Dobšinčanov, ktorí sa pre vysoký vek či chorobu nemohli svetového stretnutia zúčastniť. Galaprogram spestrili hudobné a tanečné vystúpenia učiteľov i žiakov ZUŠ v Dobšinej, folklórneho súboru Gemer a Gemerčatá. Celý program moderoval tiež Dobšinčan, redaktor RTVS Zdeno Zubák.

Súčasťou galaprogramu bolo aj slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva s jediným bodom programu, a to udelenie najvyšších ocenení mesta Dobšiná. Zoznam ocenených vám prinášame pod príspevkom. V sobotu 23.5.2015 bol pre účastníkov svetového stretnutia pripravený bohatý program vo forme dopoludňajšej prehliadky Dobšinskej ľadovej jaskyne, posedenia na Ranči pod Ostrou skalou a podvečer nasledovala prehliadka kaštieľa Betliar a spoločná večera v kultúrnom dome v Dobšinej pri hudbe.

Turíčna nedeľa 24.5.2015 sa niesla v duchu tradičných baníckych sviatkov. Ráno bohoslužby v katolíckom kostole a služby Božie v evanjelickom kostole, po ktorých nasledoval sprievod mestom k monolitu – pamätníku baníctva na Ul. SNP. Tento bol odhalený a posvätený. Na námestí primátor mesta pán Ján Slovák ocenil štyroch baníkov z baníckeho združenia Bruderschaft. Nedeľný program ďalej pokračoval v kultúrnom dome, kde v úvode zaspieval evanjelický cirkevný zbor banícku hymnu a vystúpili členovia FS Gemer. O 15 hod. začala banícka zábava v kultúrnom dome. Dôležité je, že všetci rodáci, ktorí pricestovali z ďaleka i blízka boli spokojní a šťastní a že si z Dobšinej odniesli pekné zážitky, ktoré ich budú hriať pri srdci, nech budú kdekoľvek vo svete.

MVDr. Terézia Balážiková

Cena mesta pre kolektívy :

Aerobic klub v tomto roku slávi 30. výročie svojho založenia. Od roku 1985 je zaregistrovaný v Zväze rekreačnej telesnej výchovy a športu v Bratislave. Má stálych 25 členiek vo veku od 16 do 70 rokov. Členky sa stretávajú pravidelne v telocvični gymnázia trikrát v týždni. Precvičujú aerobické cvičenia, posilňovanie bez náradia, tréningové a zdravotné cvičenia. Reprezentujú mesto na aerobických maratónoch na Slovensku i v zahraničí. Vedúcou klubu je v súčasnosti pani Marta Hutníková, ktorá prevzala ocenenie.

Folklórny súbor GEMER bol založený v roku 1975 pri Okresnom osvetovom stredisku v Rožňave, so sídlom v Dobšinej, kde pôsobí dodnes. V roku 1991 sa pretransformoval na občianske združenie FS GEMER. Od svojho vzniku až dodnes členovia súboru rozširujú a uchovávajú tradície ľudu horného Gemera. Najviac námetov čerpajú z rázovitej obce Rejdová. V ich repertoári však sú aj tance a spevy z ostatných regiónov Slovenska – z Horehronia, Zemplína, Šariša, Spiša. Súbor okrem domácich vystúpení v Dobšinej a blízkom okolí, reprezentoval svoje mesto v rôznych kútoch Slovenska, na folklórnych festivaloch, mestských a firemných podujatiach, ale aj v zahraničí – v Českej republike, v Maďarsku, v Nemecku, Čiernej hore a Grécku. V súčasnosti v súbore pracuje tanečná zložka, ľudová hudba, spevácke skupiny mužov a žien a Detský folklórny súbor Gemerčatá.

Cena mesta pre jednotlivcov :

Gejza HAAK – horolezec a horský záchranár

Ako dieťa veľa počul o horolezectve, pretože v Dobšinej bol horolezecký klub založený pri výstavbe hydrocentrály. Už ako 16 – ročný vstúpil do horolezeckého klubu v Košiciach. Od roku 1969 do roku 2005 bol aktívnym profesionálnym záchranárom Horskej služby až do odchodu na dôchodok. V súčasnosti ešte stále pracuje v informačnej kancelárii Horskej záchrannej služby vo Vysokých Tatrách.

V Himalájach bol trikrát, a to v r. :

1971 – expedícia na Nanga Parbat (výstup na Rakhiot Peak 7 070 m a South Chongra Peak

6448 m)

1978 – účastník výpravy na Severný Nanga Parbat

1979 – účastník expedície na Jannu

V rokoch 1980 a 1984 sa zúčastnil výprav v Alpách, zdolal Mont Blanc, zúčastnil sa výpravy do Severnej Ameriky. Práca záchranára a aktívneho horolezca si vyžiadala svoju daň. Pán Gejza Haak absolvoval tri operácie – endoprotézy kĺbov, ktoré mu už neumožňujú náročné výstupy.

Ľudovít ZAHORANSKÝ – horolezec od roku 1956

Je rodený Dobšinčan, no od r. 1958 žije v Ostrave a je členom Horolezeckého oddielu Metasport Ostrava dodnes. Zúčastnil sa 7 himalájskych expedícií: Na Nanga Parbat 2x, Makalu, Kan Čen Čongu, Mont Everest, Nun Peak Nanda Devi. Liezol v Alpách, na Kaukaze, v Pamíre, v Andách, v Patagónii, na Špicbergoch, Kamčatke a v mongolskom Altai. Bol mu udelený titul zaslúžilý majster športu. I v súčasnosti je cvičiteľom a trénerom horolezcov.

Pri životnom jubileu 70 rokov bol uvedený do siene slávy Českého horolezeckého zväzu. Spolu s Gejzom Haakom bol Ľudo Zahoranský členom horolezeckého reprezentačného družstva Československa, keď sa v sedemdesiatych rokoch zúčastnil výpravy na Nanga Parbat. Navzájom však o sebe nevedeli, až pri spoločnom horolezeckom výstupe na 6 500 m vysoký štít Chongra zistili, že dvaja Dobšinčania sa ocitli zoči – voči v ďalekej cudzine , s myšlienkami venovanými rodnej Dobšinej.

V roku 1981 s Jozefom Psotkom vystúpil na vrchol 8598 m vysokej Kan Čen Čongy a v roku 1984 sa zúčastnil expedície na Mont Everest. Mladšiu generáciu horolezcov zastupujú dvaja bratia, Ing. Anton Krížo a o dva roky mladší Ing. Jaroslav Krížo, tiež rodení Dobšinčania.

Ing. Anton Krížo – horolezec od roku 1972

Od roku 1982 do roku 1990 bol členom reprezentačného družstva Československa. V rokoch 1975 – 1992 sa zúčastnil horolezeckých expedícií a výprav na Kaukaze, Pamíre,  Dolomitoch, Špicbergoch, Alpách, Himalájach, Andách, Aljaške, Sajanských horách na Sibíri. Popri horolezectve sa s bratom Jarom venovali pretekársky skialpinizmu. V roku 1985 obsadili 2. miesto na majstrovstvách Československa a dvakrát sa zúčastnili pretekov Európskeho pohára.

Ing. Jaroslav Krížo – horolezec od roku 1973

Od roku 1983 do roku 1990 bol členom reprezentačného družstva Československa. V rokoch 1977 – 1992 sa zúčastnil exepedícií a výprav v Alpách, Pamíre, Himalájach, Andách, Dolomitoch a Verdone vo Francúzsku. Ing. Jaroslav Krížo sa osobne tohto podujatia nemohol zúčastniť, pretože je v zahraničí, jeho ocenenie prevzal jeho brat Ing. Anton Krížo.

Klára Zubáková – žije v Dobšinej od r. 1969

Pracovala ako učiteľka v miestnej materskej škole 36 rokov. Jej celoživotnou záľubou je pohyb a športovanie, a to prenášala aj na „svoje“ deti v materskej škole. Jej najobľúbenejším športom je aerobic. Celých 30 rokov je členkou Aerobic klubu v Dobšinej. Pôsobila a pôsobí ako precvičovateľka, zúčastňovala sa všetkých hromadných cvičení – maratónov po celom Slovensku.

Jozef DUCK –  rodený Dobšinčan

Narodil sa v roku 1932. V Dobšinej vyrastal aj vyštudoval. V závode Azbest Dobšiná odpracoval 40 rokov, a to od svojich 18 rokov. Vo funkcii vedúceho výrobne odpracoval 26 rokov až do odchodu na dôchodok. Významnou mierou sa zaslúžil o zveľadenie Ľudovej záhrady a ďalších oddychových zón v meste, výstavbu rybníkov v Dobšinej a výstavbu vysielača na 2. program Slovenskej televízie.. Jeho koníčkami sú najmä rybárčenie a spevokol.

Verejné uznanie

MUDr. Janka Liptáková – rodáčka z Dobšinej

Lekársku fakultu na UPJŠ v Košiciach ukončila v roku 1978. Po skončení štúdia si urobila atestáciu z pediatrie a získala certifikát pre dorast. Od roku 1981 pôsobí ako lekárka pre deti a dorast v Dobšinej, od roku 1996 ako súkromná praktická lekárka. V súčasnosti zabezpečuje lekársku starostlivosť o cca 1000 malých pacientov, slúži pohotovostné služby aj na Detskej poliklinike v Rožňave.

Čestný občan mesta

Mgr. Rudolf PELLIONIS – rodák z Dobšinej

Narodil sa v Dobšinej, kde aj vyrastal a študoval. V roku 1961zmaturoval na miestnej SVŠ. Od r. 1971 žije v Košiciach, kde sa odsťahoval za prácou. Popri zamestnaní absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe. Do Dobšinej chodieval pravidelne, pokiaľ žili jeho rodičia a dovoľoval to jeho zdravotný stav. Ako rodák z nášho mesta má vrúcny vzťah k Dobšinej a jej okoliu, čo vyjadril aj v niekoľkých vlastných poviedkach a najmä v básni Dobšiná moja rodná, ktorú má vo svojom repertoári aj známy slovenský herec Dušan Jamrich. Jeho koníčkom je aj fotografovanie rodného mesta. Jeho fotografie sa dostali aj na mapu sveta a možno ich nájsť na internete google-zem.

Foto: Lukáš Koska

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »