Aktuality

DeDe aktivity pokračujú…

 

To, že mladé ženy z Detstvo deťom (DeDe) už roky pomáhajú v rodinách s malými bábätkami rozvíjať ich schopnosti od narodenia, už isto dobre viete. Prvých 1000 dní v živote človeka je totiž kľúčových. Počas tohto obdobia je veľmi dôležité všestranne rozvíjať všetky oblasti vývinu dieťatka. Naše šikovné „Amalky“ Julka, Madga a Mariana s tým majú už bohaté skúsenosti, v tomto roku sa k nim pridali Katka a Olinka a zaškolili sme aj ďalšie z našich mamičiek Andrejku, Barborku a Martinu. „Amalky“ využívajú pri aktivitách s detičkami všakovaké vkladačky, navliekačky, detské knihy, presýpacie zostavy, hmatové a zrakové pexesá, ďalšie Montessori-pomôcky a hračky, rozvíjajú u detí slovnú zásobu v materinskom i v slovenskom jazyku a predovšetkým to všetko robia za aktívnej spolupráce mamičiek detí, ktoré potom tieto činnosti s deťmi opakujú doma aj bez prítomnosti Amalky. Takéto trénovanie dieťaťa s maminkou posilňuje nie len šikovnosť malého drobca, ale aj puto medzi mamkou a dieťatkom.

Vidíme, ako sa zlepšujú zručnosti a schopnosti detí, ako rastie hrdosť mamičiek na pokroky ich detí a preto sme sa rozhodli sprístupniť a dopriať podobné činnosti a naše aktivity aj ďalším deťom a ďalším mamám v ďalších lokalitách v Dobšinej i mimo Dobšinej. DeDe-herničku sa nám podarilo doplniť v Rejdovej a zriadiť novú v Olejníkove, kde sa mamám a deťom venujú šikovné ženy „Amalky“ – Števka v Rejdovej a Mirka v Olejníkove. Vo všetkých lokalitách prebehlo v úvode projektu testovanie detí zapojených do aktivít projektu, prebiehajú pravidelné aktivity s deťmi a mamičkami, vzdelávanie a workshop pre rodičov a po ukončení aktivít čaká deti ďalšie testovanie. Sme zvedaví, ako výstupné testovanie dopadne, no nepochybujeme o tom, že každé jedno z detí zaznamená úspech, pretože veľké pokroky sú viditeľné už dnes.

Števka realizuje aktivity najmä v domácom prostredí detí a využíva možnosti okolitej prírody. Naše aktivity majú podporu zo strany p. starostky Rejdovej, no hľadáme riešenie na presťahovanie DeDe-herničky, nakoľko priestory na obecnom úrade, v ktorých bola DeDe-hernička umiestnená, sú pre aktivity s väčším počtom detí a mamičiek stiesnené a sú tak trochu „od ruky“. Mirka realizuje aktivity prevažne v priestoroch Komunitného centra v Olejníkove, kde je pre DeDe-herničku vyčlenená samostatná miestnosť a priestory sú vhodné aj na aktivity pre väčší počet detí a mamičiek. Veľkú podporu majú naše aktivity zo strany p. starostky Olejníkova, neoceniteľnú oporu a pomoc pri aktivitách v DeDe-herničke nám poskytujú terénne sociálne pracovníčky. Ďalšia nová DeDe-hernička vzniká v lokalite Dedičná.

Želáme všetkým hrajúcim i učiacim sa deťom a ich maminám veľa úspechov pri aktivitách a hrách a veľa radosti zo spoločne strávených chvíľ. „Amalkám“ želáme veľa energie a chuti do práce a veľa radosti z úspechov detí a mám. Iba takéto aktivity môžu pomôcť deťom, aby z nich vyrástli šikovní a zdatní školáci, múdri, láskaví a rozvážni ľudia a raz skvelí rodičia.

Všetky aktivity v DeDe-herničkách sú súčasťou projektu „RC Domček – Montessori-kútiky pre bábätká a predškolákov“. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Programu rozvoja rómskych komunít Karpatskej nadácie v partnerstve s Nadáciou Ekopolis.

V Domčeku okrem Montessori-aktivít s bábätkami a deťmi v predškolskom veku pokračovali aj ďalšie naše dlhodobé aktivity pre deti v mladšom školskom veku ako Klub školákov či Tvorivé dielne, absolvovali sme výlet do ZOO v Košiciach, v najbližšom období plánujeme ďalší výlet a už pripravujeme aj Domčekovú letnú školu, ktorá bude prebiehať v auguste. Krásne leto všetkým praje tím Detstvo deťom Dobšiná.

Erika Spiššáková a Norika Liptáková

Translate »