Aktuality

Žiaci víťazili v matematických príbehoch

 

Didaktici tvrdia, že ak dieťa vie zasadiť matematickú úlohu do kontextu reálneho života, je to dôkaz hlbšieho porozumenia úlohy. Matematické príbehy sú malé literárne diela (rozprávky, sci-fi, poviedky), ktoré obsahujú matematické pojmy a jednu alebo viac matematických úloh. Prekážkami pre hrdinov príbehu sú matematické úlohy, ktoré sú súčasťou deja. Čitatelia sú motivovaní tieto úlohy vyriešiť. Aj žiaci našej školy takéto matematické príbehy vymysleli a zapojili sa s nimi do celoslovenskej súťaže, ktorú vyhlásila nezisková organizácia Indícia.

Z veľkého množstva pekných a kvalitných diel, sme vybrali tie najlepšie, o čom svedčí aj umiestnenie našich žiakov, ktorí obsadili prvé miesta vo všetkých kategóriách, do ktorých sme sa zapojili. Príbeh Dobšinská ľadová jaskyňa (Ema Bao Anh Le Huu, Lucia Horváthová, Zuzana Lefflerová, 5.A) sa stal víťazom v kategórii 5. ročník ZŠ.  Príbeh Večerný program (Nela Korfantová, 8.A) sa stal víťazom v kategórii 8. ročník ZŠ.  Príbeh Cesta za oslavou (Barbora Holeková, 9.A) sa stal víťazom v kategórii 9. ročník ZŠ.  Víťazom gratulujeme!

Mgr. Mária Hutníková

Translate »