Aktuality

13. zasadanie poslancov vo faktoch

 

V posledný februárový deň sa na Mestskom úrade v Dobšinej, v rokovacej sále konalo  zasadanie Mestského zastupiteľstva, ktoré bolo v poradí 13. riadnym zasadaním. V jeho úvode informovala hlavná kontrolórka mesta, Mgr. Eva Mihóková poslancov a asi 20 prítomných občanov, ktorí sa na zasadaní zúčastnili o prvom bode, ktorým bola kontrola plnenia uznesení a následná správa o kontrolnej činnosti. Ďalším bodom bola správa o vybavovaní sťažností a petícií. Počas roka 2011 malo mesto tri sťažnosti a jednu petíciu. Tieto body boli poslancami zastupiteľstva brané na vedomie.

 

Na konci minulého roka bola zaevidovaná petícia obyvateľov Jarkovej ulice, ktorí protestovali proti výstavbe vysielača  spoločnosti Telekom na streche jedného z činžiakov. Argumentovali najmä obavou zo žiarenia, ktoré je uznané aj svetovou zdravotníckou organizáciou ako možný zdroj onkologických ochorení. No kontrolórka mesta Mihóková ako aj stavebný úrad usúdili, že mesto nie je oprávnené rozhodovať v tejto petícií a zakrátko na to zareagovali poslanci mesta, pričom poslanec Ján Slovák (nezávislý)  povedal : „Ja rešpektujem ľudí, ktorí to tam nechcú a podľa ich slov im nikto nedal predtým a výber aby mohli vôbec namietať skôr.“

 

Stanovisko stavebného úradu dalo ale zapravdu spoločnosti Telekom, ktorá sa bránila aj priamo na zasadaní a doslovne sa v ňom uvádza: „Z výpočtov a úvah vyplýva, že budovaná stavba, základňová stanica s uvedenými výkonnými parametrami nemá z hľadiska prekročenia medzných hodnôt  negatívny vplyv na obyvateľstvo a pracovníkov.“

 

Poslanci sa po búrlivej diskusií zhodli na tom, že mesto Dobšiná do tohto procesu už nijako zasahovať nemôže, no zhodne tvrdili, že obyvatelia neboli zo strany Telekomu adekvátne informovaní o zámere výstavby vysielača siete 3G.

 

V ďalšom bode bola prezentovaná správa o dotáciách a za minulý rok, ktorú predniesla vedúca finančného odboru Janka Šrenkelová. Dotácie boli poskytnuté deviatim subjektom vo výške 14 000 eur. V tomto roku žiadalo o dotáciu 11 organizácií a požadovali spolu o 35 245 eur no pridelených im bolo iba 14 200. Konkrétne údaje komu a koľko bolo pridelených prostriedkov si môžete prezrieť v tabuľke.

 

P. č.

Žiadateľ

Požadovaná suma

Reálne dostanú

1.

Klub slovenských turistov Dobšiná

1 600

1 000

2.

ZO SRZ Dobšiná

500

450

3.

Cirkevný zbor ECAV Dobšiná

1 700

850

4.

ZO Slov .zväz telesne postihnutých Dobšiná

700

200

5.

MFK Dobšiná

10 795

5.500

6.

Lyžiarsky klub VE Dobšiná

2 900

1.200

7.

Motorsport Dobšiná

7 000

2.300

8.

Rímsko-katolícka cirkev Dobšiná

 

1 700

 

850

9.

FS Gemer Dobšiná

 

2 000

 

1.000

10.

Spojená škola

1 350

350

11

Poľovnícke združenie Čuntava

5 000

500

 

Spolu

35 245

14 200

Na rad sa dostalo aj prejednanie žiadosti o prehodnotenie riešenia autobusovej zastávky, ktorú spísali obyvatelia Jarkovej ulice. Pod túto žiadosť sa podpísalo vyše deväťdesiat obyvateľov Dobšinej pričom argumentovali nevhodnosťou riešenia zastávky v jej osadení na trhovisku v blízkosti gymnázia a prejazdom autobusov cez obytnú zónu. Stanovisko Jaroslava Oravca, vedúci odboru výstavby znelo: „Vecou sa zaoberala aj komisia životného prostredia a  po oboznámení sa s predmetnou žiadosťou odporúča autobusovú zastávku ponechať na Jarkovej ulici v zmysle uznesenia č. 98-22/VI-2011-MsZ  a v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie. Komisia odporúča na zastávke autobusov použiť namiesto asfaltového koberca pôvodné dlažobné kocky vybúrané z miestnych komunikácií s betónovým podložím.“


Takmer okamžite reagoval poslanec Slovák (nezávislý). „ Ja som vždy bol proti tomuto riešeniu. Zatiaľ tu máme iba žiadosť od 90 občanov, ale čo ak nám o chvíľu príde petícia s 1200 podpismi? Treba to mať na pamäti“. Poslanci po diskusií, kde vystúpil aj iniciátor petície pán Timár (jeho vystúpenie si môžete pozrieť vo videu pod článkom) napokon nezmenili pôvodný projekt zastávky a odporučili navrhovateľom podať si žiadosti na prípadné kompenzácie. Proti rozhodnutiu ponechať zastávku na trhovisku boli iba poslanci, Gorej (SNS), Dúdorová (SNS), Slovák (nezávislý) a Balážik (KDH).

 

Jaroslav Oravec ďalej informoval o schválených projektoch. Poslanci na tomto zasadaní schválili projekt „Bikrosová dráha v Dobšinej“, ktorá má byť situovaná na sídlisku a jej hodnota bola vyčíslená na 600 eur v plnom poskytnutí grantu.


V nasledujúcom bode o majetku odznel aj návrh o elektronickej aukcii na prenájom prevádzky parkoviska v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni a poslanci sa zhodli na minimálnej vyvolávacej cene 23 000 eur so začiatkom aukcie od 16. marca a termínom uzávierky 03. apríla. Dokumenty k aukcií budú prístupné na oficiálnej stránke mesta Dobšiná.

 

Zlatým klincom programu zasadania mestského zastupiteľstva  bol vstup do Oblastnej organizácie cestovného ruchu. Poslanci tento návrh, ktorý predniesol prednosta mestského úradu Stanislav Holienčík schválili. Dôvodová správa prednostu hovorí, že aktivity, smerujúce k založeniu oblastnej organizácie cestovného ruchu sa v našom regióne zrealizujú v zmysle dohody susediacich samospráv  a to: Dobšinská ľadová jaskyňa (obec Stratená, členské obce Mikroregiónu Slovenský raj Sever a mesto Spišská Nová Ves , Mesto Dobšiná,) podporeného Švajčiarskym finančným mechanizmom a za podpory vybraných podnikateľských subjektov podnikajúcich na ich území.

 

Zakladajúcimi členmi okrem uvedených obcí sú poskytovatelia služieb v oblasti cestovného ruchu a mikroregionálne združenia. Predpokladaným sídlom oblastnej organizácie cestovného ruchu je obec Stratená po dobudovaní TIC v Dobšinskej ľadovej jaskyni, do tej doby bude detašované pracovisko podľa určenia valným zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj. Oblastná organizácia cestovného ruchu bude špeciálnou turistickou organizáciou, ktorá bude najvyššou autoritou v turizme pre celú oblasť Slovenského raja .


{gallery}foto_zastupitelstvo/msz_13{/gallery}

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »