Aktuality

ZŠ v Dobšinej zaviedla inováciu v celoslovenskom meradle

 

Na základe návrhu mestského zastupiteľstva začalo vedenie Základnej školy v Dobšinej hľadať spôsoby ako zabezpečiť a ešte zlepšiť dozor na školských chodbách cez prestávky, ale aj počas vyučovania. Vedenie školy oslovilo s inovatívnym nápadom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave, ktorý vyhovel ich žiadosti a podporil vytvorenie pracovného miesta s označením „Pomocný dozor v ZŠ“. Dozor vykonáva jeden pracovník, ktorý úzko spolupracuje s pedagógmi, no taktiež v prípade potreby s poriadkovými zložkami, najčastejšie Občianskou hliadkou, ktorá na základnej škole námatkovo robí pochôdzku počas veľkých prestávok a mimo nich hliadkuje v okolí školy.

Oslovili sme preto riaditeľa Základnej školy v Dobšinej, Mgr. Jaroslava Hutníka. „Hľadali sme možnosti ako zlepšiť dohľad nad žiakmi v areáli školy, až postupné nápady dostávali jasné kontúry projektu pomocného dozoru. Pedagogickí pracovníci vykonávajú dozor v pavilónoch a chodbách školy mimo vyučovania podľa stanoveného plánu. Pomocný dozor pomáha vykonávať túto činnosť pedagogickým zamestnancom a jeho ďalšou náplňou je dozerať na poriadok na chodbách aj počas vyučovacích hodín. V prípade nutného opustenia triedy počas vyučovania dozerá na žiakov, aby bezcielne neblúdili po chodbách a nerušili priebeh vyučovania v ostatných triedach, no tiež preveruje prítomnosť nepovolaných osôb,“ vysvetlil riaditeľ školy a jedným dychom dodal, že pomocný dozor pôsobí preventívne aj pri predchádzaní možností krádeží, no zabezpečuje aj plynulý príchod a tiež odchod žiakov zo zariadenia v spolupráci s vrátnicou.

Projekt pomocného dozoru na Základnej škole v Dobšinej je v celoslovenskom meradle inovatívny a podľa vedenia školy naplňuje očakávania pedagogického zboru v zlepšení poriadku a správania sa žiakov na chodbách najmä mimo vyučovania, no tiež v plynulom príchode a odchode zo školského zariadenia. Pracovné miesto z 95% hradí ÚPSVaR a 5% je hradených z vlastných zdrojov školy, pričom projekt samotný potrvá do júna 2019, kvôli letným prázdninám, následne je predpoklad jeho obnovenia. V minulosti prišlo s podobnou myšlienkou pre školy, kde je väčší počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia Ministerstvo školstva SR, ktoré navrhlo zriadiť hliadky, no od návrhu neskôr upustilo. ZŠ v Dobšinej tak aj iným školským zariadeniam na Slovensku týmto projektom ukázala možnosti inovatívneho zlepšenia na školách.

Text & foto: Juraj Karika

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »