Aktuality

Zaujímavosti zo samosčítania a asistované sčítanie obyvateľov

 

V období od 15. februára do 31. marca 2021 sa v celej Slovenskej republike uskutočnilo sčítanie obyvateľov formou elektronického samosčítania. Obyvateľ sa mohol sčítať prostredníctvom elektronického zariadenia – počítača, mobilu, či tabletu prostredníctvom jednoduchej aplikácie. V Dobšinej sa do samosčítania zapojilo 3 450 obyvateľov. Sú medzi nimi takí, ktorí ochotne pomohli aj svojim susedom, príbuzným, alebo komukoľvek, kto ich oslovil. Ale sú medzi nimi aj takí, ktorí ani nepomysleli na to, že majú najbližšieho príbuzného, ktorý sa nedokáže sčítať sám a ktorý by privítal, keby mu pomohli so sčítaním. A niektorí obyvatelia, ktorí na to mali možnosti, sa nesčítali ani sami.

Na základe monitoringu samosčítania obyvateľov máme v Dobšinej aj „premiantov“, kde sa na celej ulici alebo v celom vchode bytového domu sčítalo 100 % obyvateľov. Sú to ulice Lesná, Mierová, P. J. Šafárika, Slnečná, Tri ruže a bytové domy na týchto adresách: Budovateľská 952/2, Budovateľská 953/8, Jarková 340/10, Jarková 349/24, Jarková 349/28, Nová 783, Nová 789/18, Nová 807, Nová 808/32, Partizánska 712, Partizánska 713,  Partizánska 714, Rybárska 1571, Rybárska 1572, SNP 552. Samozrejme, máme aj ulice, na ktorých sa formou samosčítania  sčítalo veľmi málo obyvateľov. Najhoršie sú na tom Zimná ulica, Cintorínska ulica, Dedičná ulica.

Dňa 03.05.2021 začala druhá fáza sčítania obyvateľov, a to asistované sčítanie, ktoré potrvá do 13.06.2021. Je určené tým, ktorí sa nesčítali v prvej fáze sčítania sami. Počas asistovaného sčítania môže obyvateľ využiť 2 možnosti. Prvou možnosťou je dostaviť sa osobne počas otváracích hodín na kontaktné miesto, ktoré je zriadené na mestskom úrade v kancelárii č. dverí 6, kde sa môže sčítať sám alebo s pomocou stacionárneho asistenta. Druhou možnosťou, určenou najmä pre obyvateľov, ktorí sa z rôznych, najmä zdravotných dôvodov nemôžu osobne dostaviť na kontaktné miesto,  je požiadať o mobilného asistenta sčítania, ktorý príde do domácnosti obyvateľa a umožní mu sčítanie alebo ho na základe údajov od obyvateľa sčíta sám.

O mobilného asistenta môžete požiadať na mestskom úrade na telefónnom čísle 058/4880518, alebo v call centre štatistického úradu na čísle 02/20 92 49 19. Stacionárny asistent aj mobilní asistenti sa obyvateľom preukážu preukazom asistenta a do domácnosti prídu až po telefonickom dohovore s obyvateľom, na základe jeho vyžiadania. V súvislosti s tým upozorňujeme na to, aby si občania dávali pozor na podvodných asistentov sčítania, ktorí ich pod zámienkou pomoci pri sčítaní okradnú. Totožnosť asistenta sčítania sa bude dať overiť aj na vyššie uvedených telefónnych číslach. Mesto Dobšiná, ktoré je zo zákona zodpovedné za sčítanie svojich obyvateľov, v rámci propagácie účasti na asistovanom sčítaní bude v najbližších dňoch prostredníctvom svojich zamestnancov informovať nesčítaných občanov o povinnosti sa sčítať, a to aj osobnou návštevou najmä v marginalizovaných rómskych komunitách.

Počas asistovaného sčítania musia byť zachované protipandemické opatrenia: rúško (respirátor) – odstup – dezinfekcia. O mobilného asistenta sčítania nie je možné požiadať, pokiaľ ste v karanténe z dôvodu ochorenia na COVID-19. Telefonicky o neho môžete požiadať, no navštíviť vás môže až po skončení karantény, o čom sa s vami dohodne telefonicky. Žiadame všetkých, aby si svoju povinnosť sčítať sa splnili, v opačnom prípade bude takémuto obyvateľovi udelená pokuta, ktorej výška môže byť až 250,- eur.

Mgr. Eva Dovalovská, MsÚ Dobšiná

Translate »