Kultúra

Vyšiel 3. diel knihy Dotkli sa Dobšinej

 

Mesto Dobšiná sa v  roku 2022 uchádzalo o poskytnutie dotácie v rámci výzvy  Košického samosprávneho kraja DS/2022, v rámci ktorého sme žiadali o poskytnutie dotácie na vydanie 3. dielu monografie „Dotkli sa Dobšinej 3“. Projekt bol podporený sumou vo výške 2000,– Eur.

Pomocou vlastných a získaných finančných prostriedkov Mesto Dobšiná vydalo tretí diel zaujímavej monografie o osobnostiach mesta Dobšiná. Knihy sa venujú našim slávnym rodákom, ktorí budovali dobré meno nášho mestečka, cirkevným dejateľom, historikom, vedcom, velikánom kultúrneho a spoločenského života, ktorí študovali na dobšinských školách.

Knihy sa venujú nielen osobnostiam z dávnej histórie, ale aj zaslúžilým občanom z nedávnej doby, ktorých si ešte mnohí pamätáme. Osobnostiam, ktoré sa v minulosti, ale aj v súčasnosti veľkou mierou zaslúžili alebo sa sústavne podieľajú na zviditeľňovaní Dobšinej v rámci Slovenska, Európy, dokonca aj vo svete.

Projekt je spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom

-am-

Translate »