Aktuality

Spomienkové oslavy na 104. výročie ukončenia 1. svetovej vojny

 

Zišli sme sa na pietnom mieste, pomníku padlých hrdinov na Ulici SNP v Dobšinej, aby sme vzdali úctu pamiatke padlým hrdinom v 1.svetovej vojne. Urobili sme tak symbolicky 11.11.2022 o 11 hodine a 11 minúte, na počesť toho, že presne pred 104 rokmi, roku 1918 zaznela posledná salva pri podpísaní prímeria medzi Spojencami a Nemeckom.

Uskutočnilo sa tak vo vojenskom železničnom vozni pri severofrancúzskom meste Compliegne, čím sa ukončili boje 1. svetovej vojny. Táto veľká vojna trvale viac ako 4 roky. Straty na životoch  boli obrovské. Do vojny bolo zmobilizovaných 65 miliónov vojakov a z nich 8 miliónov bolo zabitých a 21 miliónov bolo zmrzačených a zranených. Po ukončení vojny padla monarchia Habsburgovcov – Rakúsko-Uhorsko  a vznikli jednotlivé štáty v Európe, teda vznikla aj 1. Československá republika.

V tejto hroznej vojne bojovali aj občania nášho mestečka. Z bojov sa nevrátilo 118 našich občanov. Ich mená sú zapísané na pamätných tabuliach pripevnených na čestnom mieste v evanjelickom kostole (84 zabitých) a v katolíckom kostole (34 zabitých občanov). Na Slovensku je doteraz evidovaných 32.495 vojnových hrobov. Hrôzy 1.svetovej vojny zostali hlboko vryté do pamäte účastníkov a tak 11.november bol vyhlásený za Deň vojnových veteránov, alebo aj Deň červených makov.

O nich nám predniesla krásnu báseň pani Mária Gazdíková. Aj my spomíname a s úctou e vďakou kladieme kytice červených kvetov k pamätníkom padlých vojakov. Dovoľte mi, aby som predniesla aj touto cestou toto vyhlásenie, ktoré sa vzťahuje na udalosti za našimi východnými hranicami: „Žiadame zastavenie rinčanie zbraní a žiadame riešenie situácie na Ukrajine výhradne mierovou cestou. Žiadame, aby sa politické a hospodárske spory riešili iba s použitím diplomacie a mierových síl. Aby slobodný a mierový život naďalej ostal trvalou hodnotou v živote ľudí. Chceme, aby naše deti žili v pokoji a mieri“. Ďakujem všetkým, ktorí sa týchto spomienkových osláv zúčastnili, zástupcom Mesta Dobšiná a najmä žiakom materských, základných a stredných škôl, ktorých sme radi uvítali.

Mária Novotná, ZO SZPB v Dobšinej, foto: J. Karika

Translate »