Aktuality

V Dobšinej vyrastie nová budova materskej školy

 

Už v roku 2012 sa vtedajšie vedenie mesta Dobšiná na verejných zasadnutiach zaoberalo nutnosťou riešenia škôlky Niže mesta, ktorú navštevujú rómske deti. Priestorovo a ani vybavenosťou vraj škôlka na ulici P.J. Šafárika už vtedy dlhodobo nevyhovovala súčasným požiadavkám, ktoré sú kladené na prevádzku takéhoto zariadenia. Problémy vraj nastali jednak z kapacitných, ale aj hygienických dôvodov, najmä nevyhovujúci stav budov. Bývalému vedeniu mesta sa však dlhodobý problém nepodarilo vyriešiť. Zvrat nastal až v roku 2016 s vypracovaním Akčného plánu okresu Rožňava, na ktorom mesto Dobšiná začalo intenzívne pracovať v druhom štvrťroku. Zo štátneho rozpočtu formou regionálneho príspevku bol nášmu mestu uvoľnený finančný príspevok na viacero projektov. V tomto období bolo podporené aj riešenie havarijného stavu škôlky na ulici P.J. Šafárika zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu.

V súlade s výzvou Operačného programu Ľudské zdroje, špecifický cieľ 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve so zameraním na Výstavbu predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít bolo zhodnotené, že mesto Dobšiná je oprávneným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu s názvom „Výstavba materskej školy v meste Dobšiná“. V novembri 2016 schválilo Mestské zastupiteľstvo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Celková výška výdavkov na projekt činí 504 899 € a Mestu Dobšiná bol schválený nenávratný finančný príspevok na realizáciu vo výške 479 654,05 €.

Súčasná budova škôlky bola postavená v roku 1974. V súčasnosti školu navštevuje 45 detí v dvoch triedach. V škôlke na ulici P.J. Šafárika v Dobšinej pôsobia štyria pedagogickí zamestnanci a jeden nepedagogický zamestnanec. „Hodnotím veľmi kladne, že sa pristúpi k výstavbe novej budovy škôlky, lebo tieto priestory sú už roky nevyhovujúce. Je to montovaná budova, ktorá mala pôvodne slúžiť 10 rokov. Neustálymi opravami sa predlžoval jej čas služby až na neuveriteľných 43 rokov. No je už načase, aby odišla do zaslúženého dôchodku.“ Povedala riaditeľka materskej školy Janka Kúnová. Škôlka v súčasnej dobe vraj nepostačuje ani kapacitne a záujem o umiestnenie detí je vysoký. Práve preto by na dvoch podlažiach novej budovy malo vzniknúť namiesto dvoch až 5 tried so 16 žiakmi v každej z nich. Počet zamestnancov škôlky by sa mal zvýšiť na osem.

„Výstavba novej škôlky je nevyhnutná a bezodkladná, či už z kapacitných, alebo hygienických dôvodov, preto som veľmi rád, že sa nám podarilo byť úspešnými v podanej žiadosti a bola nám schválená dotácia. Táto výstavba je tak isto súčasťou celku k napredovaniu nášho mesta. Ak chceme viditeľnú zmenu, musíme na nej pracovať už s deťmi a nová škôlka je k tomu najlepším predpokladom.“ Vyslovil presvedčenie Ján Slovák, primátor mesta Dobšiná. V tomto období sa pripravuje obstarávanie na zhotoviteľa prác a s výstavbou novej škôlky by sa malo začať v októbri 2017. Termín ukončenia stavby je plánovaný na august 2019. Do výstavby novej budovy škôlky zostane v prevádzke pôvodná budova a stavebné práce sa nedotknú vyučovacieho procesu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.employment.gov.sk                                          www.esf.gov.sk                                     www.minv.gov.sk

Text & foto: Juraj Karika

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »