Aktuality

V Dobšinej pribudne nový bankomat, priechody a mnohé projekty sú pred realizáciou

 

Obyvatelia mesta Dobšiná sa už od roku 2010 boria s nedostatkom bankových služieb, keďže v Dobšinej a jej okolí je iba jediný bankomat, ktorý prevádzkuje Slovenská sporiteľňa. V minulosti bola situácia iná. Slovenská sporiteľňa a vtedy Všeobecná úverová banka prevádzkovali v meste popri svojich pobočkách aj bankomaty. Všetko, sa ale skomplikovalo zrušením pobočiek bánk, čo malo za následok zachovanie iba jediného bankomatu.

Ľudia z Dobšinej a okolia, a taktiež turisti tak zostali odkázaní iba na jediný bankomat, ktorý v mnohých prípadoch nestačí vykryť požadovaný dopyt po týchto službách najmä v dnešnej dobe. Väčšina obyvateľov argumentuje najmä tým, že zostávajú bez možnosti sa rýchlo dostať k svojej hotovosti v prípade poruchy, alebo chýbajúcich finančných prostriedkov uložených v jedinom dostupnom zariadení. Taktiež najmä v čase vyplácania dávok sa tvoria dlhé rady, bankomat je doslovne obliehaný a výber hotovosti sa tak neraz stáva behom na časovo dlhé trate.

To však má zmeniť inštalácia druhého bankomatu, ktorú sa podarilo vyjednať pre zmienené problémy primátorovi mesta Dobšiná, Jánovi Slovákovi. “Predošlé vedenie mesta, ale aj my sme sa snažili roky cez rôzne bankové inštitúcie dosiahnuť, aby v Dobšinej pribudol ďalší bankomat, pretože jeden bankomat v okruhu 27 km nepostačuje dnešnej dobe a dopytu po týchto službách. Podarilo sa nám dohodnúť s ČSOB, ktorá nový bankomat do nášho mesta schválila. V najbližšej dobe vyberú technici banky najvhodnejšie miesto na jeho osadenie a verím, že tento krok skvalitní a uľahčí život ako obyvateľom, tak aj návštevníkom nášho mesta“, uviedol primátor, Ján Slovák.

To však nie je zďaleka všetko. V minulom roku sme vás informovali o tom, že mesto Dobšiná sa zapojilo do grantového programu Municipality 2021 – Pozor! Zebra na ceste, ktorého vyhlasovateľom, administrátorom a poskytovateľom finančných prostriedkov bola ČSOB nadácia. Tá vtedy prispela sumou 3 637,60 €  na rekonštrukciu piatich priechodov pre chodcov. „Popri týchto jednaniach v súvislosti s bankomatom sa nám podarilo s ČSOB dohodnúť aj na pokračovaní v projekte budovania a rekonštrukcie priechodov pre chodcov. Získali sme ďalších cca 5 000€, aby naše mesto bolo vybavenejšie a bezpečnejšie v oblasti cestnej premávky a cestnej prevencie,“ dodal primátor J. Slovák.

Mnohé úspechy Dobšinej ešte čakajú pre zákonmi a projektami stanovené postupy na realizáciu. “Presným príkladom je interiér kultúrneho domu, ktorý je potrebné vymaľovať a zakryť elektroinštaláciu. Celé je to súčasťou projektu, ktorý sme podali presne pred rokom, v novembri 2021. Odvtedy čakáme na schválenie tohto procesu, čo žiaľ urýchliť nevieme. Nebol by problém vymaľovať a dotiahnuť veci do konca aj vo vlastnej réžii mesta, no práve vymaľovanie a všetky tieto práce sú súčasťou uceleného projektu, ktorý zahŕňa výmaľbu, ale aj nové zariadenie, technické vybavenie kultúrneho domu a novú šatňu – všetko v hodnote cca 200 000€.  Bolo by zlým krokom a možným narušením našej snahy, keby sme nepočkali na tieto financie, ktorý musí uvoľniť ich poskytovateľ. Prešli sme všetkými schvaľovacími konaniami a je veľký predpoklad, že čoskoro budeme hmatateľne úspešní.

Čo sa týka obnovy cestných komunikácií, v realizácií už máme Zimnú ulicu, kde sme v týchto dňoch podpísali aj zmluvu na príjem finančných prostriedkov. Máme vysúťaženého a zazmluvneného zhotoviteľa a ten má podľa zmluvy určenú dobu na samotnú realizáciu. Prvotná bude príprava povrchu vozovky a chodníkov Zimnej ulice a keďže nám ide zimné obdobie, nepredpokladáme, že zhotoviteľ bude ťahať nový asfalt práve teraz, ale na jar. To isté sa týka Mierovej a Severnej ulice. Obnova komunikácií na týchto uliciach je v procese verejného obstarávania. Sú to veľmi zdĺhavé úkony, majú svoj zákonom stanovený postup a nie je možné ho obísť, ani urýchliť, no verím, že čoskoro prídeme s ďalšou dobrou správou, kde obyvateľom budeme môcť oznámiť, že proces obstarávania bude úspešne ukončený a pred nami bude realizácia samotných prác,“ dodáva odhodlane v závere primátor mesta Dobšiná, Ján Slovák.

Text & foto: Juraj Karika

Translate »