Aktuality

Jubilujúcich obyvateľov prijali na miestnej radnici

 

Stalo sa už dlhodobou peknou tradíciou, že v októbri pri príležitosti Mesiaca úcty k starším primátor mesta Dobšiná, Ján Slovák pozýva do obradnej siene občanov, ktorí sa dožívajú v príslušnom roku krásnych životných jubileí : 65, 70, 75, 80, 85 a 90 rokov. Týchto občanov sme preto aj v tomto roku privítali v priestoroch historickej radnice mesta dňa 18.októbra 2022

V roku 2022 oslavuje okrúhle životné jubileum: 65 rokov presne 51 občanov mesta. Životné jubileum 70 rokov oslavuje 46 našich občanov. Životné jubileum 75 rokov oslavuje 28 občanov. Životné jubileum 80 rokov oslavuje 10 občanov. Životné jubileum 85 rokov oslavuje 9 občanov a životné jubileum 90 rokov oslavujú 2 jubilantky.

Okrem ruží a milých slov pekné darčeky – ručne vyrábané tašky vhodné na nákupy, pre jubilantov, pripravili  zamestnanci Centra voľného času v Dobšinej pod vedením pani riaditeľky Ing. Márie Rybárovej, za čo im srdečne ďakujeme. Pekný kultúrny program zabezpečili žiaci a učitelia ZUŠ v Dobšinej, čo umocnilo slávnostnú atmosféru a zanechalo v prítomných príjemné dojmy z tohto dňa.

MVDr. T. Balážiková, foto: J. Karika

Translate »