Šport

Štefanský turnaj v minifutbale

 

Tak ako po minulé roky sa na konci roka 2023  konal  tradičný Štefanský turnaj v minifutbale dňa 26.12.2023 v čase od 09,00 hod. v telocvični ZŠ v Dobšinej. Po privítaní športovcov sa začal turnaj podľa programu, ktorý bol pod záštitou „ Komisie školstva, telovýchovy, športu a kultúry“ pri MsZ v Dobšinej . Do turnaja sa prihlásili celkovo štyri futbalové družstvá a celkový počet účastníkov bol 27 súťažiacich . Futbalové družstvá si zmerali svoje sily každý s každým .Celý turnaj sprevádzal športový zápal v duchu fair – play, za bohatej podpory fanúšikov – rodiny a známych. Po skončení súťaže boli vyhodnotené najlepšie tímy  ktoré boli ocenené  vecnými cenami.

Na záver patrí veľké ĎAKUJEM p. primátorovi Jánovi Slovákovi, poslancom MsZ  mesta, členom Komisie školstva, telovýchovy, športu a kultúry“ pri MsZ v Dobšinej, p. riaditeľovi ZŠ v Dobšinej Jaroslavovi Hutníkovi a  p. Vladimírovi Lenkeyovi. Výsledky: 1. Borci, 2. Biely jogurt, 3. Diabli, 4. Joker club.

Stanislav Grančák 

Translate »