Aktuality

Demografické údaje mesta Dobšiná

 

Zaujímajú vás aktuálne demografické údaje o našom meste platné k 31.12.2023? Tento príspevok je preto šitý priamo pre vás! Začnime tým, že celkový počet občanov mesta Dobšiná je momentálne 5 188 z čoho  mužov je 2 581 a 2 607 žien. Vekové rozloženie Dobšinej je nasledovné: 0 – 3 roky – 364, 4 – 5 rokov – 180, 6 – 15 rokov – 833, 16 – 17 rokov – 143, 18 – 62 rokov – 2 887, nad 62 rokov – 781.

V roku 2023 sa narodilo 87 detí, z toho 47 chlapcov a 40 dievčat. Zomrelo 50 občanov, k trvalému pobytu sa prihlásilo 36 občanov a z trvalého pobytu sa odhlásilo 62 občanov nášho mesta. V rámci mesta zmenilo trvalý pobyt 181 občanov. Na prechodný pobyt sa prihlásilo 18 občanov. V minulom roku bolo našimi občanmi uzavretých 23 sobášov, 9 manželstiev bolo rozvedených.

Obľúbenými menami, ktoré rodičia dali deťom boli Adam, Oliver, Filip, Dávid, Eliška, Erika a Natália.  Rodičia dali deťom aj menej tradičné mená, napr. Violet, Evan, Lusy, Enzo, Evelyn a Brajen. Prvorodenou občiankou nášho mesta v roku 2024 je Emma Kozáková, ktorá sa narodila 7. januára v rožňavskej pôrodnici.

Spracovala: Mgr. Eva Dovalovská, ohlasovňa pobytu, foto: JK

Translate »