Aktuality

Starostlivosť o cintoríny na území mesta Dobšiná

 

Podnik služieb Mesta Dobšiná spol. s.r.o. má v správe okrem inej údržby aj verenú zeleň. Tá zahŕňa kosenie, strihanie živých plotov, orezávanie nežiadúcich drevín a konárov na verejných priestranstvách. V správe Podniku služieb sú aj cintoríny a hrobové miesta. Tam, najmä v jarných až jesenných mesiacoch prebieha údržba zelene vo forme kosenia, vypratania a odvozu. V minulom roku tieto práce plne pokrýval Podnik služieb mesta v súčinnosti s aktivačnými pracovníkmi, ktorí sa výraznou mierou podieľali na týchto činnostiach. V tomto roku však situácia s pomocnými pracovníkmi bola zložitá a neistá a to hneď z viacerých faktorov, kde prvým boli opatrenia, kvôli pandemickej situácii.

„Nebolo isté, kedy sa opatrenia uvoľnia natoľko, aby sme mohli plne rátať s pomocou aktivačných pracovníkov. Rovnako boli obmedzené aj projekty z Úradu práce a tak  boli oslovené externé subdodávateľské spoločnosti, ktoré by nám, mestu a obyvateľom vedeli poskytnúť služby na cintorínoch v plnej réžii. Formou prieskumu trhu sme sa napokon dohodli s firmou Deliaka spol. s.r.o. z Dobšinej na spolupráci. Miest, ktoré budú udržiavať je viacero. Jedná sa o obe časti horného evanjelického cintorína, urnový háj a okolie domu smútku, obe časti dolného katolíckeho cintorína a cintorín v Lányiho Hute,“ uviedol  pre Dobšinské noviny konateľ spoločnosti Podnik služieb Mesta Dobšiná, Milan Lukáč.

Podľa zmluvy so subdodávateľom, spoločnosťou Deliaka spol. s.r.o. má prebiehať kosenie a s tým súvisiace práce v dohodnutých cykloch. Prvým je obdobie konca mesiaca máj a začiatok mesiaca jún. Druhým, koniec mesiaca júl a začiatok augusta. Posledným cyklom je koniec septembra a začiatok mesiaca október. Samozrejme sa pri daných činnostiach berie do úvahy aj počasie, ktoré má výrazný vplyv na dodržaní harmonogramu. Ako pre Dobšinské noviny uviedla za spoločnosť Deliaka spol. s.r.o. , pani Iveta Deliová,:“momentálne kosíme, tiež plejeme burinu okolo prístupových ciest a chodníkov. V kosení budeme pokračovať podľa harmonogramu v závislosti od počasia. Snažíme sa skrášliť aj okolie domu smútku, kde sme zhotovili žľaby a nasadili do nich kvety, trvalky. Budeme sa v tomto roku snažiť skrášliť a udržiavať okolie miest posledného odpočinku čo najlepšie, k spokojnosti všetkých obyvateľov nášho mesta“.

Text & foto: Juraj Karika

Translate »