Aktuality

Riaditeľka okresného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o projektoch, ktoré sa týkajú aj Dobšinej

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava je organizačnou zložkou Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava. Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Rožňava k 31.08.2017 bola 16,30 %, v evidencii sa nachádzalo 5383 uchádzačov o zamestnanie.

K 30. 09 2017  úrad práce evidoval  3366 uchádzačov o zamestnanie v kategórii dlhodobo evidovaných uchádzačov o zamestnanie , z toho dávku v hmotnej núdzi poberalo   2500  uchádzačov o zamestnanie. Cez oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a Európskeho sociálneho fondu ponúka množstvo opatrení cez národné projekty.

Z operačného programu Ľudské zdroje je spolufinancovaný aj Národný projekt  Reštart pre dlhodobo nezamestnaných – opatrenie 2 „ Zapracovanie u zamestnávateľa za účelom získania a obnovy pracovných návykov „, na ktorý chcem upriamiť vašu pozornosť.

Cieľom národného projektu je vo všeobecnosti prispieť k zvýšeniu zamestnateľnosti a zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných občanov, k zníženiu dlhodobej nezamestnanosti a k podpore rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti vo vybraných regiónoch prostredníctvom motivácie a aktivácie dlhodobo nezamestnaných občanov, ako aj prostredníctvom vytvorenia podmienok pre dlhodobo nezamestnaných občanov získať alebo obnoviť pracovné návyky a zručnosti priamo u zamestnávateľa. Špecifických cieľom tohto projektu je zvýšiť zamestnanosť a zamestnateľnosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnutých osôb.

Do projektu môže byť zaradený dlhodobo evidovaný  uchádzač, ktorý je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanosti viac ako 24 po sebe nasledujúcich mesiacov ( okrem DNO vo veku do 29 rokov, pre ktorých sú určené iné projekty).

Oprávnenými žiadateľmi sú zamestnávatelia podľa § 3 zákona o zamestnanosti, u ktorých budú DNO vykonávať zapracovanie za účelom získania a obnovy pracovných návykov, okrem Agentúr dočasného zamestnávania ( ďalej len ADZ), ak budú mať o tento príspevok záujem.

Zapracovanie u zamestnávateľa sa vykonáva v rozsahu 20 hodín týždenne  nepretržite najviac počas 6 mesiacov, bez možnosti predĺženia a opakovaného vykonávania počas jednej evidencie. DNO nemôže vykonávať zapracovanie u toho istého zamestnávateľa, u ktorého počas poslednej evidencie pracoval na dohodu o vykonaní práce s rovnakou náplňou práce, resp. v rovnakej činnosti.

Úrad poskytne finančný príspevok DNO najviac vo výške sumy životného minima mesačne na úhradu jeho nevyhnutných osobných výdavkov na stravovanie, ubytovanie ma výdavkov na cestovanie z miesta trvalého alebo prechodného pobytu do miesta vykonávania zapracovania. Príspevok poskytujeme najviac vo výške 199,49 EUR najdlhšie po dobu 6 mesiacov.

Počas zapracovania musí byť uchádzač o zamestnanie úrazovo poistený, náklady na úrazové poistenie počas zapracovania uhradí úrad uchádzačovi po skončení zapracovania na základe uzatvorenej poistnej zmluvy najviac vo výške 24 EUR.

Zamestnávateľovi je poskytnutý finančný príspevok vo výške 7 % z priemernej celkovej ceny práce mesačne, po dobu najviac 6 mesiacov na úhradu nevyhnutných nákladov súvisiacich s vykonávaním zapracovania každého DNO. Finančný príspevok pre rok 2017 je vo výške 83,84 EUR.

Tento projekt je veľkou šancou pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú viac ako dva roky evidovaní ako uchádzači o zamestnanie, majú nízku kvalifikáciu , kvôli ich veku sú ťažšie umiestniteľní na trhu práce alebo ich zdravotný stav im bráni plnohodnotne vykonávať povolanie, v ktorom boli vyučení alebo ktoré vykonávali.

Mgr. Monika Šeďová, riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »