Aktuality

Pripomenuli sme si výročie konca 2. svetovej vojny

 

Už 78.-krát sme kládli dňa 09.05.2023 kvety vďaky a úcty k pamätníku padlých hrdinov za ich odvahu a obeť položením svojich životov v dlhej a hroznej vojne..2.svetová vojna trvala 6 dlhých rokov a vyžiadala si viac ako 60 miliónov ľudských obetí a spôsobila obrovské materiálne škody.  Ukončila sa 8.mája 1945 kapituláciou hitlerovského Nemecka. Z nášho mestečka sa nevrátili z tejto vojny 13 občania a tí, ktorí sa  vrátili domov, mali podlomené zdravie. Z koncentračných táborov sa vrátili domov naši spoluobčania až niekoľko mesiacov po ukončení vojny.

Dovoľte mi, aby sme si dnes spomenuli a vzdali úctu  105 Dobšinčanom , ktorí sa stali obeťami 2.svetovej vojny pri moravskom meste Přerov. Stalo sa to už po ukončení vojny. Títo Dobšinčania sa vracali domov z Nemecka, kde boli vysťahovaní na príkaz nemeckého gestapa 10.dec.1944 , pretože mali nemecký pôvod. Keď sa vracali spať domov vlakom, tak v noci  z 18. na 19.júna1945 , ich prepadli slovenskí vojaci – a vraj preto, že hovorili nemecky – tak ich postrieľali a zahrabali do zeme. Boli tam celé rodiny a bolo s nimi veľa detí. Nikdy sa navrátili domov , neuvideli svoju rodnú Dobšinú.

Pamätajme na tieto hrôzy vojny. Nešírme zlo, nemstime sa, veď každý spor sa dá vyriešiť. Buďme tolerantní a priznajme si, že aj my robíme chyby. Prajem nám všetkým, aby už žiadny národ nestrácal svojich synov a otcov vo vojnových konfliktoch, aby sme neničili svoje domoviny. Aby deti vyrastali v mieri a pokoji. Ďakujem vám za účasť aj detičkám a pani učiteľkám materskej školy. Vďaka za slobodu a česť pamiatke našim hrdinom. Nech odpočívajú v pokoji.

Text: M. Novotná, foto: J. Moskal

Translate »