Aktuality

Potravinovú a hygienickú pomoc odovzdali aj v Dobšinej

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny spolu s partnerskými organizáciami začali rozdávať potravinové a hygienické balíčky sociálne najzraniteľnejším osobám a rodinám. Rezort práce pripravil v rámci jarnej distribúcie potravinovej a materiálnej pomoci 95 829 potravinových a 65 448 hygienických balíčkov. Potravinové a hygienické balíčky sa do rúk ľudí v okresoch dostanú v priebehu marca a apríla. Celková hodnota poskytnutej pomoci je 5,3 milióna eur. Dňa 11.04.2023 prišlo na rad aj mesto Dobšiná, kde Diecézna charita v Rožňave odovzdala balíky pomoci presne 168 rodinám. Na odovzdávanie tejto pomoci dohliadal referent pre styk s Rómskou komunitou, Marián Bubenčík, terénni sociálni pracovníci a členovia Miestnej občianskej poriadkovej služby.

Príjemcami potravinových a hygienických balíčkov sú primárne jednotlivci a rodiny
s nezaopatrenými deťmi, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Potravinové balíčky dostanú poberatelia pomoci v hmotnej núdzi, ktorým bola vyplatená dávka v hmotnej núdzi v januári tohto roka. Jednotlivec, ktorý spĺňa podmienky, má nárok na jeden potravinový balíček. Rodina s jedným, či dvoma nezaopatreným deťmi má nárok na dva potravinové balíčky, rodina s 3 a viac nezaopatrenými deťmi má nárok na tri potravinové balíčky.

V balíčku nájdu okrem iného múku, cukor, olej, šošovicu, ryžu, cestoviny, či konzervovanú zeleninu, ovocie a mäso. V hygienických balíčkoch sú prípravky na pranie, umývanie a udržiavanie osobnej hygieny. Rodina s jedným nezaopatreným dieťaťom má nárok na dva hygienické balíčky, rodina s dvomi deťmi má nárok na tri hygienické balíčky a rodina s tromi a viac deťmi má nárok na štyri hygienické balíčky.

Potravinové a hygienické balíčky sú distribuované vďaka európskemu Operačnému programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci , ktorý Európska komisia schválila 11. decembra 2014. V rámci programu sa poskytuje potravinová a základná materiálna pomoc pre sociálne najzraniteľnejšie vrstvy obyvateľstva na Slovensku. Tento operačný program je financovaný z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby.

Text: Red. foto: MB

Translate »