Kultúra

Aký bol mesiac knihy v mestskej knižnici?

 

„Knihy sú ako dvere. Otvoríte ich a vstúpite do iného sveta.“ – Jeanette Winterson. Mestská knižnica v Dobšinej pri príležitosti Marca – mesiaca knihy, otvorila dvere svojim návštevníkom s myšlienkou priblížiť im krásu, ktorá sa schováva v knihách. V priebehu celého mesiaca do knižnice prichádzali deti z Materskej školy P. J. Šafárika, študenti Základnej školy a Spojenej školy, tiež seniori mestskej organizácie JDS v Dobšinej. Pre lepšie zorientovanie sa v systéme uloženia kníh, boli všetci návštevníci prevedení miestami celej knižnice. Krátkou besedou v priestoroch čitateľne bolo návštevníkom vysvetlené, ako knižnica funguje, aké zaujímavé kníh sa v knižnici nachádzajú, čo nás knihy môžu naučiť a prečo by sme mali čítať.

V závere každej besedy sme si názorne ukázali, ako sa samotné vypožičiavanie knihy realizuje. Každá beseda, bola obohatená o zaujímavú aktivitu. Pre najmenších návštevníkov boli pripravené záložky, ktoré si mohli vyfarbiť a následne si ich vyvesili na nástenku pred vchodom do knižnice. Starší študenti čítali nahlas krátke pasáže z vybraných kníh a svoju návštevu obohatili aj o recitál básničky. Seniori využili možnosť nahliadnuť do všetkých kníh, ktoré boli vydané v spolupráci s mestom Dobšiná a organizáciami v jeho pôsobnosti.

Nechýbali monografie pána Ing. Jozefa Lefflera – Dotkli sa Dobšinej, kniha – Čo varia Dobšinky, ako aj Tajomstvá sklenenej panny od Jozefa Červínku a mnohé ďalšie knihy. Dúfame, že sa noví ale aj stáli čitatelia budú do priestorov Mestskej knižnice v Dobšinej radi vracať. A práve takýmito besedami pripomenieme ľudom, že hoci je už mesiac marec za nami, možno si vypožičať a prečítať si dobrú knihu majú v našej knižnici aj počas ostatných mesiacov v roku. Tešíme sa na všetkých.

Čas výpožičných hodín Mestskej knižnice v Dobšinej

Deň Doobeda Poobede
Pondelok Zatvorené Zatvorené
Utorok 08:00 – 11:30 13:00 – 16:00
Streda 07:30 – 11:30 13:00 – 18:00
Štvrtok 08:00 – 11:30 13:00 – 16:00
Piatok 07:30 – 11:30 13:00 – 18:00

Bc. Martina Valentková

Translate »