Aktuality

Otvorený list konateľke spoločnosti Mestské lesy Dobšiná

 

Vážená pani konateľka spoločnosti ML Dobšiná Ing. Vlasta Ruppová. Vzhľadom na situáciu, ktorá vznikla, rozhodol som sa Vám verejne napísať tento otvorený list. Nepíšem ho ako súkromná osoba, ale ako poslanec mesta, ktorému nie je ľahostajný ďalší vývoj, smerovanie nášho mesta a hospodárenie s mestským majetkom, tak isto ako aj občanom tohto mesta, na ktorých podnety, ako to vy nazývate, “ idem po Vás“. To nie ja Jano Slovák idem po Vás , ale nespokojní občania v mojom poslaneckom zastúpení medzi, ktorých patrím aj ja.

Mesto Dobšiná má to šťastie, že je obklopené obrovským bohatstvom v podobe lesného porastu. Toto bohatstvo je bohatstvo všetkých obyvateľov Dobšinej a je najhlavnejším prímom pre mestskú pokladnicu. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité hospodárenie s týmto majetkom. Mám na mysli seriózne a odborné hospodárenie mysliace aj na budúcnosť. Nie vždy je najdôležitejším aspektom finančná stránka veci. Je potrebné brať ohľad najmä na obyvateľov mesta, ktorým ako som už napísal tento majetok patrí.

Financie z tohto majetku by mali v prvom rade ostávať pre mesto-mestskú pokladnicu a hlavne vo forme zárobkov pre zamestnancov a ľudí, ktorí pre túto spoločnosť pracujú. Tak potom zo zisku môže mesto financovať všetko, čo je v tomto meste potrebné a dokonca vo veľkej miere podporovať kultúru a šport. Z výplat ľudí žijúcich v tomto meste potom funguje celá obchodná sféra. Inými slovami povedané naše peniaze sa točia v našom meste a tým sa mesto zveľaďuje a stúpa životná úroveň obyvateľov. Žiaľ musím zhodnotiť, že na tieto dôležité aspekty ste zabudli, či už vedome, alebo pod tlakom niekoho to už viete len vy sama.

Účelovo vyberáte slová z kontextu, keďže povedané bolo, že by mali byť uprednostnení domáci ľudia. To neznamená, že ostatní nemajú dostať prácu. Však tých domácich nie je toľko, aby pokryli celú ťažbu a odbyt. Kľúčom, ktorý by sa mal na základe ponúk vytvoriť, by mala byť naša oblasť t. j. Dobšinská. Za domácich sa dajú považovať aj partie z Ľadovej, či Mlyniek, a tak postupne ďalej Slaná, Slavošovce … až potom Revúca , Liptov, Honolulu a Tramtária … . Samozrejme mám na mysli ľudí, ktorí odvádzajú kvalitnú a serióznu prácu, čo pevne verím, že tí naši domáci patria medzi nich. Je mi úplne jasné, že všetko prebieha výberovým konaním a každý dáva svoju ponuku.

Domáci a aj z najbližšieho okolia by mali mať najmenšie náklady, tak by teda mali mať aj najlepšie ponuky. Nerozumiem z akého dôvodu používate moje meno na svoju obhajobu pri odmietnutí nejakej partie, že poslanec Slovák zakázal, čo je absolútne na smiech. Ja takú právomoc niečo zakazovať určite nemám. To, že sem príde niekto, kto podlezie normálne ceny je zas iná kapitola – tú spomeniem neskôr. Je zaujímavé, že práve náš súčasný primátor to mal tuším vo volebnom programe ak sa nemýlim, že sa uprednostnia domáce píly, domáci ťažbári, domáci prepravcovia, domáci odberatelia … Preto sa pýtam, prečo to tak nie je ?

Použijem Váš obľúbený výrok “ ja ako konateľka musím vykázať čo najväčší zisk “. Položím otázku. Je Vami vykázaný zisk adekvátny tomu čo sa tu vyťažilo? Dovolím si sám aj odpovedať – nie, nie je adekvátny! Vašou neodbornou činnosťou , bez okolkov píšem, že Vašou, pretože ako konateľka, ste za to zodpovedná, nie je adekvátny a mesto prišlo o veľkú časť zisku. Uvediem príklad : ponechávanie vyťaženej drevnej hmoty v lese kvôli vysokej cene, ktorú ste navýšili, na základe ponuky nejakej “čáry-máry“ firmy, ktorá potom neodobrala hmotu a tak sa v teplých letných mesiacoch kvalitná hmota premieňa na vlákninu. Otázka znie koľko drevnej hmoty sa nechalo takto znehodnotiť ? Môj skromný odhad len za letné obdobie 2013 sa prerobilo na drevnej hmote, na ktorú som upozornil minimálne 25000€.

Za to by už boli napríklad nejaké tie metre chodníkov v meste. Tak isto sa to stalo aj na sklade , kde doslova hnilo nepredané drevo. Ako je to možné ? Ako je možne, že vagón naložený vlákninou obsahuje krásne zdravé drevo ? Neuspokojí ma odpoveď, že došlo k omylu a viac sa to nestane. Pýtam sa koľko takých “omylných“ vagónov, kamiónov odišlo ? Kam a hlavne za akú cenu ? Ako je možný predaj drevnej hmoty na faktúru neznámej firme, ktorú nikto neuhradí ?

Čierna práca, ktorú vykonávali naši spoluobčania je ďalší zaujímavým bodom. Práca bez dohôd a zmlúv fakturovaná príkazom cez ďalších pracovníkov a následné na čierno vyplácaná. Samozrejme vyplácaná v oveľa nižšej sume. Komu boli vyplatené zvyšné peniaze ? Nezmyselné údržby ciest. Nezmyselné prevozy drevnej hmoty z jedného miesta na druhé. Užívanie služobných vozidiel na súkromné účely. Nevýhodné zmluvy . Ak to tu mám všetko napísať budem potrebovať veľa strán. No na všetky moje upozornenia ste zatiaľ reagovali s posmeškom , s vyjadrením, že ja sa nevyznám do týchto záležitostí, vlastne ani nerozoznám chorý strom od zdravého a nemám vôbec žiadne právo Vás k niečomu vyzývať.

No trošku ste si to poplietli, znovu musím pripomenúť , že všetky tieto podnety sú od občanov, medzi ktorými je dosť odborníkov na to, aby bolo jasné, že sa zakladajú na pravdivých informáciách. Čo sa týka toho vyzvania , tak ako občan Slovenskej republiky mám pravo vyzvať kohokoľvek , len ste si pomýlili výraz vyzvať a odvolať. Odvolať Vás nemôžem to máte pravdu to Vás môže len valné zhromaždenie, ktoré je sám primátor to ja veľmi dobre viem – nemuseli ste mi to oznamovať, no ten sa nečinne pozerá teda nepozerá, alebo nechce pozerať to už vie len on sám.

Podliezanie cien ako sa to v bežnej reči hovorí je zaujímavý fenomén, ktorý sa dá ľahko vysvetliť. Firma dá ponuku napr. na výrub kalamity za úplne minimálnu cenu, ktorá je niekedy tak nízka , že by skoro ani nepokryla náklady na ťažbu. Lenže popri sa vyťaží aj zdravé drevo a tam sa tá cena dobehne, tak ako sa to udialo naposledy na Balážke . Vašou odpoveďou bolo , že to nie je pravda. A vyrúbané stromy boli z kôrovcovej kalamity. Súhlasím že je potrebné odstraňovať v prvom rade napadnuté stromy, ako ich vy nazývate „aktívne chrobačiare“ Čo je to za názov ? Takýto názov sa mi nepodarilo nájsť v žiadnej odbornej literatúre.

Moja interpelácia bola namierená na zdravé stromy, ktoré sa nachádzali na skládke dreva. Je jasné že po vyťažení stromu podľa pňa nikto neurčí či sa jedná o napadnutý alebo zdravý strom. To sa však dá určiť na skládke, tým že dané stromy by mali vykazovať určitý stupeň napadnutia podkôrnym hmyzom. Či už v podobe závrtu, materskej, larvovej chodby, alebo v podobe prítomnosti chrobáka, alebo larvy v ich rôznych vývojových štádiách. To sa dá jednoducho zistiť monitoringom samotnej kôry.

Práve preto tvrdím že v uvedenej lokalite bolo vyrúbané veľké množstvo zdravých stromov, ktoré absolútne v ničom nevykazovali ich napadnutie, ktoré som na nich hľadal za prítomnosti odborníka. Vaša odpoveď preto nie je pravdivá. Do pozornosti ešte dávam lokalitu „nad starou hradskou“ kde cudzia firma ťažila drevo na pni za pomoci lanovky. Odporúčam Vám vrátane dozornej rady, aby ste sa šli pozrieť, ako sa v našich lesoch ťažilo v minulom roku drevo, a ako sa zlou technológiou, počas vyťahovania stromov zničilo odermi všetko, čo sa malo zachrániť. Predpokladám, že ako konateľka ste sa tam už “určite“ boli pozrieť.

Nedá mi nespomenúť obrovskú fluktuáciu zamestnancov v spoločnosti počas vášho pôsobenia. Skúsili ste sa niekedy zamyslieť nad počtom zmien na pracovných postoch počas vášho pôsobenia ? Je to priam neuveriteľné no ten počet prevyšuje číslo sedemdesiat. Je nepochopiteľné , ako sa môže z niekoho vyvinúť perfektný odborný pracovník, keď je presúvaný z jednej funkcie na druhú a potom späť, alebo sa vytvorí nová funkcia a potom jej následné zrušenie a znovu presúvanie zamestnancov. Tento ďalší fenomén sa deje na všetkých postoch , teda skoro na všetkých okrem riaditeľa.

Zamestnávanie ľudí na dôležitom poste vedúceho výroby cudzími ľuďmi, ktorí predchádzajúce zamestnania opustili za podivných okolností, bez výberových konaní a teraz v poslednom prípade dokonca súkromnou firmou , ktorej konateľ veselo užíva služobné autá spoločnosti ML je nepochopiteľné, a mám pocit, že ani po právnej stránke to nie je celkom „košér“, no to musíte vedieť najlepšie vy. Na jednom z najdôležitejších postov – odbyt , kde sa rieši predaj drevnej hmoty sa vystriedalo už deväť ľudí . Je to normálne ? Prečo Vám utekajú odborníci ? V spoločnosti sú zamestnanci , ktorí už boli na piatich rôznych postoch , pravdepodobne máte rada šach , kde sa presúvajú figúrky z miesta na miesto sem tam sa nejaká vyhodí , ale stále sa môže vrátiť do hry.

Ničím nezvyčajným sú v tejto spoločnosti nezrovnalosti napr. v cestovných výkazoch, ale na to tam predsa máte vedúcich dopravy, ktorí musia na príkaz dopisovať jazdné výkazy, aby papierovo samozrejme všetko sedelo, a tak sa vymýšľajú rôzne služobné cesty. Toto je v Dobšinej úplne bežnou vecou, však keď môže primátor, prečo by ste nesmeli aj vy však? Oveľa závažnejšou vecou je chýbajúce drevo naposledy na odbernom mieste Tešnárky. Vaša odpoveď , že ešte stále prebieha kontrola je zarážajúca. Vy mi po tak dlhej dobe nedokážete odpovedať na jednoduchú otázku , kto bol hmotne zodpovedný ? Odpoviem si teda sám – nikto, preto tam je manko.

Ako je to možné ? Vaše nariadenie inventúry drevnej hmoty aj na ostatných lokalitách , v ktorých nechýbala drevná hmota je v skutku netradičným riešením, alebo chcete nejako nahnať chýbajúce kubíky ? Posťahovanie mechanizmov Tatra, Man, JCB … na tieto miesta nebude určite lacná záležitosť najmä, keď tieto mechanizmy takto “blokujete“ už vyše mesiaca. Po tom čo som si overoval, či je takáto kontrola a inventúra bežná v okolitých lesných a drevárskych podnikoch sa určite budem pýtať a žiadať zverejnenie všetkých nákladov tohto Vášho nezmyselného počinu.

K úsmevu ma privádza Vaša snaha získať späť odborníkov, ktorých ste, dá sa povedať “donútili“ odísť. Absolútne neprofesionálnym spôsobom a to oslovovaním cez sociálne siete, navštevovaním a núkaním pracovných pozícií samozrejme znovu bez výberových konaní. Nezdá sa Vám, keďže títo ľudia odmietajú vaše ponuky, že chyba nebude v nich ? Dokedy budete naháňať, znovu použijem Váš obľúbený výrok “kubíčky- kubíčky- euríčka- euríčka“ za každú cenu ?

Za cenu ľudí, ktorí od Vás doslova utekajú, alebo sú na tabletkách ? Za cenu šikanovania zamestnancov ? Za cenu zdravých stromov predaných ako vláknina ? Za cenu nevýhodných zmlúv ? Za cenu devastácie prírody ? Za cenu … čoho ešte??? Znovu Vás ako konateľku spoločnosti ML Dobšiná vyzývam odpovedajte občanom mesta Dobšiná, na veľa položených otázok v tomto liste. Ak tak neurobíte verejne, vyzvem Vás k tomu ako poslanec na najbližšom MsZ, kde budete povinná odpovedať. Ďalej vás ako konateľku vyzývam , aby ste odstúpili z funkcie a vyhlásili nové výberové konanie na Váš post.

S pozdravom nespokojný občan mesta Dobšiná a poslanec MsZ Dobšiná J.Slovák

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »