Aktuality

Občianske poriadkové služby už aj v Dobšinej

 

V Dobšinej od 1 decembra 2017 začnú pôsobiť občianske poriadkové služby.  V našom meste má rozšíriť rady občianskych hliadok ďalších osem členov, ktorí získajú prácu minimálne na 36 mesiacov vďaka programu Miestne občianske poriadkové služby (MOPS). Názov projektu : Miestne občianske poriadkové služby, ako spôsob integrácie rómskej komunity. Dobšiná bola v minulosti jedným z prvých miest v regióne, kde hliadky začali fungovať. Stalo sa tak pred ôsmimi rokmi. Nový projekt MOPS schválila vláda v 148 samosprávach na Slovensku a prácu vďaka tomu získa na tri roky viac ako 800 ľudí. Väčšina z nich patrí medzi marginalizované rómske komunity. Projekt MOPS zabezpečuje spoluprácu predovšetkým s miestnou samosprávou a obyvateľmi marginalizovaných rómskych komunít, ďalej s komunitnými pracovníkmi, vrátane pracovníkov v oblasti zdravotnej, s terénnymi sociálnymi pracovníkmi, školami a záchranno-bezpečnostnými zložkami.

Poskytnutý na tento projekt bol nenávratný finančný príspevok v rámci programu OP Ľudské zdroje, spolufinancovaný z ESF. Zmluva o poskytnutí NFP zo dňa 27.10.2017 určuje celkové oprávnené výdavky projektu 201 608,64 € s výškou nenávratného finančného príspevku 191 528,21 €. V súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku budú v meste Dobšiná poskytnuté počas obdobia 01.12.2017 – 31.11.2020 finančné prostriedky na činnosť osem člennej Miestnej občianskej poriadkovej služby.

Členovia hliadok budú môcť poskytovať komplexnú poriadkovú službu. Niekoľko členov hliadok v minulosti mesto ponechalo na čiastkové úväzky a financovalo ich cez menšie granty a projekty Úradu práce. To však nebolo dostatočné riešenie. V projekte MOPS je člen občianskej hliadky zamestnancom mesta v pracovnom pomere v zmysle Zákonníka práce na dobu určitú. Pracovná skupina v zložení primátor mesta, právnička mesta, náčelník MsP a miestny vajda, na základe pracovných pohovorov zo 44 žiadateľov vybrali  8 členov MOPS: Marián Červenák, Jaroslav Kašpar, Štefan Krága, Ján Cervenák, Marek Kašpar, Roman Krága, Štefan Suchý a Jaroslav Holmok. Okrem kritérií ako bol vek, bezúhonnosť, vzdelanie a príslušnosť k MRK, komisia prihliadala taktiež na prípadné predchádzajúce skúsenosti uchádzačov, komunikatívnosť a morálnu bezúhonnosť v mieste bydliska.

Ako uviedol Michal Gergoš, náčelník Mestskej polície v Dobšinej: „činnosť hliadok výrazne napomôže k eliminácii protispoločenských konaní a zároveň prispeje k úrovni životného prostredia v našom meste predovšetkým v lokalitách s obyvateľmi marginalizovaných rómskej komunity. Prispeje k primárnej a sekundárnej prevencii v oblastiach situačnej, ale aj sociálnej prevencie v súvislosti s páchaním protispoločenskej činnosti s dôrazom na rizikové skupiny. Činnosť miestnej občianskej poriadkovej služby bude zameraná v skratke na, monitorovanie a zabezpečovanie bezpečnosti detí, hlavne počas ich príchodu a odchodu zo školy, upozorňovanie deti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, dohliadanie  na ochranu verejného a súkromného majetku, poškodzovanie verejno-prospešných zariadení, vandalizmus. Taktiež k činnostiam MOPS  bude patriť upozorňovanie na protispoločenskú činnosť, kontrola pohybu detí vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov, monitorovanie nelegálnych skládok. Ďalej sa budú zameriavať na monitorovaní a predchádzaní vzniku konfliktov či už v rámci komunity, alebo komunity a väčšinového obyvateľstva a budú nápomocní MsP pri dohliadaní nad poriadkom a bezpečnosťou v našom meste.“

Text & foto: Juraj Karika

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »