Aktuality

Nové DeDe herničky a Montessori kútiky

 

O tom, že to najdôležitejšie obdobie, ktoré ovplyvňuje životy detí, je prvých 1 000 dní ich života, niet pochýb. O tom, že podpora ranej starostlivosti a včasnej intervencie je tou správnou cestou, sme v našom OZ Detstvo deťom presvedčení. Pretože po 10-tich rokoch nášho fungovania vidíme výsledky. Sme vďační a zároveň hrdí na to, že naše OZ Detstvo deťom pomáha podmienky pre ranú starostlivosť vytvárať nielen v Dobšinej, ale inšpiruje aj iné mestá a  obce. Vieme, že detí, ktoré potrebujú bezstarostné, dôstojné, šťastné detstvo a plnohodnotnú starostlivosť od narodenia, je po celom Slovensku viac než dosť. Preto je potrebné vytvárať miesta a priestory, kde deti nádej na zmenu majú, tak, ako je to v našom Domčeku.

Náš Domček v Dobšinej prináša deťom podnetné prostredie, je plný rôznych rozvíjajúcich hračiek, hier, stavebníc a kníh. Je to bezpečný priestor pre deti a mamy, kde za podpory našich Amaliek – asistentiek ranej starostlivosti pri spoločných aktivitách môžu zmysluplne stráviť čas. Preto sme sa už pred pár rokmi rozhodli „kúsok“ nášho Domček priniesť aj k deťom v iných lokalitách Slovenska. Vďaka Karpatskej nadácii  a miestnym zanietencom sa nám podarilo zariadiť a vybaviť detské kútiky pre bábätká v Snine, Moldave nad Bodvou, Píle, Rejdovej, Lučenci a Olejníkove.

V tomto kalendárnom roku počas 10-tich mesiacov trvania Projektu „RC Domček – Montessori-kútiky pre bábätká a predškolákov“ realizovaného vďaka podpore Programu rozvoja rómskych komunít Karpatskej nadácie v partnerstve s Nadáciou Ekopolis, sme vybudovali tri nové DeDe-herničky s Montessori-kútikom: v Dobšinej v lokalite Dedičná, v Rejdovej v rodinnom dome priamo komunite a v Olejníkov v priestoroch KC. Považujeme za dôležité, aby ženy z komunity mali priestor, kde môžu tráviť zmysluplne čas so svojimi deťmi. Herničky sú vybavené rôznymi hračkami, vkladačkami, Montessori-pomôckami, knihami, hracími dekami s hrazdičkami, ktoré rozvíjajú deti od narodenia. Nechýbajú detské stoly a stoličky, papiere, ceruzky a farbičky, omaľovánky pre predškolákov. Popri hrách Amalky prerozprávajú s mamkami aj rôzne témy týkajúce sa vývinu dieťaťa a jeho zdravia. Kiežby sme takýchto herničiek dokázali vybudovať ešte viac a vo viacerých lokalitách.

Jednou z aktivít, ktorej sme sa v rámci spomínaného projektu venovali, bolo aj testovanie detí vývinovými testami, čo nám pomohlo pri ďalšej práci s deťmi. Mamičky sa pri vstupnom testovaní dozvedeli sa, v ktorých zručnostiach majú dieťatko rozvíjať, pri výstupnom testovaní videli pokroky svojich detí. Nám ukázalo, že to, čo robíme, má obrovský zmysel. Amalky aktivity projektu a výsledky výstupného testovania hodnotili veľmi pozitívne na základe výsledkov detí, vyjadrení spokojnosti mamičiek a vlastných skúseností.

Števka: ,,V Rejdovej prebehlo testovanie veľmi úspešne. Deťom sa aktivity páčili. Mamičkám sa veľmi páčilo, ako deti spolupracovali a ako ich to bavilo. Mali veľkú radosť, v prvom rade sa mamičky tešili, aký úspech deti dosiahli. Ako sa im darí a napredujú. Myslím si, že raná starostlivosť má veľký zmysel, že to nie je len o hračkách, ale o tom, ako hravo sa dá učiť a rozvíjať.“

Katka: ,,V deň, keď som sa dozvedela, že budeme testovať deti, som sa veľmi potešila. Testovanie prebehlo úspešne a myslím si, že preto, lebo mamičky mali obrovský záujem o aktivity. Mamičky sú veľmi hrdé na to, aké majú šikovné deti. Deti sa tešili z toho. koľko toho dokážu.“

Olinka: ,,Testovanie bolo veľmi zaujímavé a bolo to prvý krát, kedy som mala možnosť testovania sa zúčastniť a testovať deti. Deti boli veľmi nadšené a hravé. Veľmi ich to bavilo. Matky radi spolupracovali počas celého projektu.“

Magda: ,,Testovanie bolo úspešné, každé dieťa sa posunulo dopredu. Deti a mamičky spolupracovali veľmi dobre. Zapájali sa do každej aktivity, hrdo pozorovali svoje deti pri aktivitách. Raná starostlivosť je podľa mňa veľmi dôležitá. Deti treba rozvíjať od narodenia, aby napredovali. To je tá cesta od narodenia. Treba viesť mamičky stále k tomu, aby sa deťom venovali, aby sa deti rozvíjali“.

Marianna: ,,Testovanie dopadlo veľmi dobre. Spolupráca s mamičkami bola výborná, dobre sme si rozumeli. Raná starostlivosť rozvíja jemnú a hrubú motoriku detí, zrakové a sluchové vnímanie, čomu sa venujeme v teréne v domácnostiach aj v herni. A rozvíja vzťah mamičky s dieťaťom. Cieľom je, aby sa deti rozvíjali po každej stránke.“

Mirka: „Testovanie detí bolo pre rodičov a deti veľmi zaujímavé. Tešili sa na každú aktivitu a aktívne zisťovali, čo nové ich ešte čaká. Rodičom bolo príjemné sledovať, keď ich dieťa v aktivite uspelo. Deti v obci Olejníkov sa prejavovali veľkým záujmom a zanietenosťou skoro pri každej aktivite, ktorú som pre ne pripravila. Bolo na nich vidieť, že chcú pracovať a myslím si, že takého ,,kútiky” dávajú šancu aj tým najmenším úspešne napredovať v ich vývine a predovšetkým jednoduchou hrou sa naučiť niečo nové. Ja ďakujem za príležitosť pracovať s nimi, lebo každé dieťa naučilo niečo nové aj mňa :-)“

Takto sa nám podarilo dostať kúsok Domčeka a Detstva deťom k deťom v ďalších komunitách. Veríme, že naše DeDe-herničky a Montessori-kútiky pomohli vytvoriť podmienky pre ranú starostlivosť a budú inšpiráciou pre ďalšie aktivity zamerané na včasnú intervenciu aj po skončení projektu … lebo na každom dni záleží.

Zuzka Leskovjanská, Norika Liptáková a Amalky, OZ Detstvo deťom Dobšiná

Translate »