Aktuality

Mestské zastupiteľstvo v kocke

 

V poradí už 18.-náste zasadanie mestského zastupiteľstva v Dobšinej sa začalo v prítomnosti 18 občanov kontrolou plnenia uznesení a správami z následných finančných kontrol ohľadne čerpania finančných prostriedkov mesta v príjmovej a výdavkovej časti, ktoré prezentovala hlavná kontrolórka mesta Dobšiná Mgr. Eva Mihóková. Tá konštatovala, že z jej pohľadu nedošlo k žiadnym pochybeniam na oboch odprezentovaných položkách.

 

 

V ďalšom bode informoval zastupiteľstvo Mgr. Milan Gonda o pripravenosti škôl a školských zariadení. Od 1. augusta 2012 nastúpila na post riaditeľky CVČDaM nová riaditeľka p. Ing. Rybárová, ktorá vyhrala výberové konanie konané v mesiaci jún. Nahradila tak dlhoročnú riaditeľku p Gömöriovú, ktorá odchádza po dovolenke do dôchodku.

 

Ďalej konštatoval, že najväčším problémom škôl sú už tradične zlá dochádzka najmä rómskych žiakov, zlá starostlivosť rodičov o týchto žiakov a pretrvávajúci nedostatok vhodných učební na základnej škole. Na tieto nedostatky dôrazne upozornil rodičov aj minister školstva SR, ktorý sa zúčastnil otvorenia školského roku na ZŠ v Dobšinej.

 

Problémom je aj nedostatočná zaškolenosť detí prichádzajúcich do základnej školy. Súčasná kapacita materských škôl je malá, takže nie všetci rodičia môžu byť uspokojení ak by aj chceli dať svoje deti do MŠ. Veľkým problémom by to mohlo byť vtedy, ak by bola schválená povinná dochádzka detí do MŠ rok pred nástupom do ZŠ. Prinášame vám aj kompletné tabuľky s počtom žiakov a zamestnancov jednotlivých škôl.

Prehľad počtu žiakov:

škola

Počet žiakov

MŠ SNP

85

MŠ P.J.Šafárika

45

ZŠ E.Ruffinyiho

599

CVČDaM

386

ZUŠ

125

Spojená škola

Gymnázium

421

176

245

Spojená škola

OU

191

158

33

SPOLU

1852

Prehľad počtu zamestnancov:

škola

Počet zamestnancov

MŠ SNP

11

MŠ P.J.Šafárika

6

ZŠ E.Ruffinyiho

63

CVČDaM

7

ZUŠ

7

Spojená škola – gym+SOS

54

Spojená škola – bývalá ŠŠ

40

SPOLU

188

V ďalších bodoch boli prezentované správy programového a úprava rozpočtu mesta na rok 2012, ktorý sme vám priniesli vo forme podrobných správ v článku Koľko nás stojí úrad a čo mesto vymohlo?.  Následne bola prezentovaná správa o kanalizácií a čistiarni odpadových vôd, ktorú si môžete pozrieť vo forme videa pod článkom. Bod majetok mesta priblížil prítomným, Eduard Tišliar, ktorý v začiatku predniesol požiadavku SOŠ Dobšiná o prenájme reštaurácie Tri ruže. Tú má SOŠ v prenájme dlhodobo s ročným poplatkom 1 euro. Cena je určená vzhľadom na osobitý zreteľ. Zastupiteľstvo žiadosti vyhovelo a znovu prenajalo reštauráciu Tri ruže za cenu 1 eura. Ďalšími položkami boli žiadosti súkromných osôb.

 

Cena vodného a stočného sa dotýka každého obyvateľa. Určenie ceny vodného v Dobšinej a Stratenej, miestna časť Dobšinská Ľadová Jaskyňa sa pre vlastníka vodojemu mesto Dobšiná sa každoročne schvaľuje ako podklad žiadosti o vyňatie z regulovanej činnosti z výnosu č.3/2008 z 23.7.2008.Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa ustanovuje regulácia cien za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom v znení výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 3/2009 z 10.6.2009. Poslanci určili cenu za stočné 0,65 eura a vodné v sume 1,44 Eur s DPH za 1m3. Nasledovala diskusia a interpelácia poslancov, kde vystúpili aj občania. Jednotlivé témy, ktoré majú až šokujúce zistenia vám v čo najkratšom čase prinesieme.

 

Foto & video: Redakcia MD

{gallery}foto_zastupitelstvo/msz_18{/gallery}

{youtube} Xx_FJ6cJ5GM {/youtube}

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »