Aktuality

Mesto Dobšiná si pripomenulo banícke tradície

 

Turíčna nedeľa 05.06.2022 sa niesla v znamení tradícií a poznávania histórie nášho mesta. Oslavy tohto sviatku začali už o pol deviatej pred baníckym domom, kde sa zišli baníci bratstva Bruderschaft, ale aj obyvatelia a návštevníci nášho mesta, ktorí sa zúčastnili sprievodu a ekumenických bohoslužieb. Od baníckeho domu pokračoval sprievod naprieč námestím a hlavnou ulicou SNP. Na Zimnej ulici sa sprievod tradične rozdelil, pričom evanjelickí veriaci išli na slávnostné služby Božie do evanjelického kostola a katolícki sa zúčastnili na slávnostnej omši v katolíckom kostole. Po službách Božích sprievod z evanjelického kostola pokračoval ku Rímskokatolíckemu kostolu, kde sa znovu stretli všetci baníci oboch vierovyznaní.

Mestom sprievod pokračovali k monolitu, pamätníku baníctva a tiež k pomníku v miestnom parku na ulici SNP, kde primátor mesta Dobšiná, Ján Slovák, predseda baníckeho združenia, Ing. Michal Neubauer a hostia, Mgr. Jaroslav Šíp – predseda Okresného úradu a Vladimír Zajačik – poslanec NR SR vzdali úctu baníckej profesii a padlým hrdinom. Následne sa sprievod presunul na Námestie baníkov, kde zazneli pred radnicou mesta slávnostné príhovory, básne a spev miestneho spevokolu.

Na slávnostnom zavŕšení Dní mesta Dobšiná 2022 v centre mesta boli ocenení aj štyria baníci miestneho baníckeho združenia Bruderschaft, ktoré oslávilo svoje 338 výročie založenia a dodnes uchováva banícke tradície, pričom sú úzko späté s históriou a samotnou identitou nášho mesta. Ocenení z príležitosti Turíc 2022 za záslužnú prácu v združení primátorom mesta, Jánom Slovákom boli: Ladislav Jendrál, Marián Valentko, Tibor Harmatha a Jozef Biačko. Všetci ocenení dostali pamätný list primátora a darčekový kôš. Celý priebeh Turíčnej nedele 2022 vám prinášame vo veľkej fotogalérií.

Text & foto: Juraj Karika

Translate »