Aktuality

Dobšiná cenila osobnosti a kolektívy

 

Na miestnej radnici v Dobšinej sa v rámci slávnostného mestského zastupiteľstva konalo vo štvrtok 02.06.2022 oceňovanie osobností, ktoré prispeli svojou činnosťou, alebo výsledkami k pozitívnemu hodnoteniu Dobšinej. Po celý čas atmosféru umocňovali výborné hudobné vystúpenia žiakov a pedagógov ZUŠ Dobšiná a vystúpenie Acoustic Nights s Vivien Pál-Baláž. Cenou mesta Dobšiná bol ocenený Mestský futbalový klub Dobšiná pri príležitosti 100. výročia od jeho založenia a za záslužnú prácu a reprezentáciu mesta počas celého jeho pôsobenia. Druhým oceneným kolektívom bol Klub slovenských turistov v Dobšinej, ktorý si Cenu mesta Dobšiná prebral pri príležitosti 100. výročia jeho vzniku. Verejné uznanie bolo udelené kolektívu Centra voľného času, detí a mládeže v Dobšinej pri príležitosti 30. výročia jeho vzniku.

Z rúk primátora mesta si cenu mesta Dobšiná za celoživotnú prácu prebrala Janka Šrenkelová, ekonómka, ktorá 28 rokov pracovala na pozícií vedúcej finančného oddelenia a prispela k rozvoju mesta. Ďalším oceneným je pán Eduard Tišliar, ktorý pracoval na prinavrátení majetku mestu a dovedna odpracoval pre Mesto Dobšiná 39 rokov. Tretím oceneným Cenou mesta Dobšiná je pán. Mgr. Miroslav Plichta za celoživotnú prácu pedagóga a športovca.

Verejné uznanie Mesta Dobšiná bolo udelené Mgr. Žofii Špirkovej za celoživotnú prácu v učiteľstve a výchovu mládeže. Druhé Verejné uznanie Mesta Dobšiná bolo udelené Mgr. Gabriele Gondovej za obetavosť a celoživotnú prácu v učiteľstve. Tretie verejné uznanie si prebral z rúk primátora mesta pán Ján Boroš, za dlhoročnú úlohu kapelníka Mesta Dobšiná.

Čestnou občiankou mesta Dobšiná sa stala doc. PaedDr. Viera Bebčáková PhD., ktorej bolo ocenenie udelené za propagáciu mesta doma aj v zahraničí. Ocenenie Čestný občan mesta Dobšiná bolo udelené aj Ing. Jozefovi Lefflerovi, za publikačnú činnosť o Dobšinej a jej rodákoch, čím prispel k propagácií mesta Dobšiná doma aj v zahraničí. Do života boli uvedené aj knižné publikácie od RNDr. Ondreja Rozložníka – Banská víla a Ing. Jozefa Leffera – Dotkli sa Dobšinej 1. a 2. diel a Útržky z Dobšinej.

Text, foto & video: Juraj Karika

Translate »