Krimi

Mesiace marec a apríl 2020 z pohľadu mestskej polície

 

04.03.2020 v čase o 13:45 hod. občan mesta oznámil, že ho pred pätnástimi minútami fyzicky napadol spoluobčan a to tak, že ho v predajni SNP udrel päsťou do tváre. Vec bola realizovaná ako podozrenie z priestupku proti občianskemu spolunažívaniu a riešená pokarhaním.

05.03.2020 v čase o 19:45 hod. bolo telefonicky oznámené, že na ul. SNP pred zariadením Marvin leží na zemi občan mesta. Hliadka preverila udalosť kde zistila, že dotyčný je pod vplyvom alkoholu, ale zranenie nemal. Bol odvedený domov. Skutok riešený pokarhaním.

18.03.2020 v čase o 17:00 hod. anonymný oznamovateľ uviedol, že v priestoroch Alwegu sa nachádza skupina Rómov, ktorí tam pravdepodobne pijú. Hliadka preverila oznámenie, kde zistila, že v objekte Alwegu boli tri maloleté osoby, ktorým alkohol zakúpil starší kamarát. Zákonní zástupcovia sa dopustili priestupku, za čo každému bola uložená bloková pokuta. Na základe šetrenia bol zistený občan mesta, ktorý kúpil alkohol maloletým, za čo mu bola uložená bloková pokuta, ktorú zaplatil.

20.03.2020 v čase o 22:30 hod. občianka mesta telefonicky oznámila, že v blízkosti jej bydliska je hluk a zábava. Hliadka na mieste zistila, že sa jedná o rodinný dom na Ulici Zimnej, kde sa občan hlučne správal pri hlasnej hudbe pod známkami požitia alkoholu, čím rušil nočný kľud. Za priestupok mu bola uložená bloková pokuta, ktorú priestupca na mieste zaplatil.

21.03.2020 v čase o 19:50 hod. hliadka pri hliadkovej činnosti zistila na Ul. SNP v parku znečistenie verejného priestranstva, kde občianka mesta odhadzovala odpadky na chodník. Skutok bol realizovaný ako priestupok a priestupkyňa dostala blokovú pokutu.

23.03.2020 v čase o 09:00 hod. hliadka na Ul. Zimnej zistila dôchodkyňu, ktorá na vozovke čistila koberce a obmedzovala cestnú premávku. Hliadka ju vyzvala, aby koberce odpratala, avšak pri opakovanej kontrole boli koberce opätovne na vozovke. Pre nereagovanie na výzvu verejného činiteľa bol skutok realizovaný ako priestupok za čo priestupkyňa dostala blokovú pokutu.

Hliadka v priebehu apríla vykonávala kontrolu dodržiavania povinnej karantény a tiež vykonávala poučenie občanov o podmienkach karantény a zisťovala nové príchody občanov mesta zo zahraničia.

09.4.2020  v čase o 16:00 hod. občan mesta oznámil, že mu z pred miesta trvalého pobytu ukradli neuzamknutý bicykel, čím mu páchateľ spôsobil škodu podľa jeho zistenia 50€. Šetrením bolo zistené kto sa skutku dopustil, pričom pri šetrení bolo zistené aj to, že páchateľ ukradol viacero bicyklov, čím sa dopustil trestnej činnosti krádeže. O veci bolo vyrozumené OO PZ SR v Dobšinej a vec im bola následne v zmysle zákona odovzdaná.

12.04.2020 v čase o 21:45 hod. hliadka na telefonický podnet bola preveriť na Ul. SNP podozrenie na autonehodu. Po príchode na miesto zistila, že osobný automobil je prevrátený na bočnej strane a vodič je mimo vozidla. Hliadka zabezpečila privolanie záchranných zložiek a asistovala hliadke OO PZ Dobšiná. Pri nehode došlo k poškodeniu stĺpu kamerového systému.

20.04.2020 v čase o 11:00 hod. hliadka pri hliadkovej činnosti zistila na Nám. Baníkov porušenie povinnosti nosiť ochranné rúško v čase pandémie. Hliadka uvedené skutky riešila ako priestupky, za ktoré boli priestupcovia riešení pokarhaním. Hliadka MsP zistila v mesiaci apríl viacero osôb na území mesta, ktorí nedodržiavali nosenie ochranných rúšok na verejnom priestranstve, čím sa dopustili priestupku, za ktorý boli pokarhaní, alebo pokutovaní.

23.04.2020 v čase o 18:15 hod. pracovník kamerového systému zistil dopravný priestupok na Ul. SNP. Jednalo sa o porušenie zákazu státia. Skutok bol realizovaný ako priestupok a priestupcovi z Kobeliarova bola uložená bloková pokuta, ktorú zaplatil.

28.04.2020 v čase o 10:00 hod. hliadka zistila na Ul. Dedičnej priestupcu na motorovom vozidle značky Fiat, ktorý predával tovar bez povolenia. Pre porušenie trhového poriadku bola priestupcovi uložená bloková pokuta, ktorú zaplatil.

Hliadky MsP v mesiacoch marec a apríl 2020 riešili 8 dopravných priestupkov. Jednalo sa o porušenie zákazu státia. Za uvedené skutky priestupcom boli uložené blokové pokuty v 6 prípadoch a v 2 prípadoch boli skutky riešené pokarhaním.

Mestská polícia Dobšiná

Translate »