Aktuality

Marec – mesiac knihy v novej školskej knižnici

 

Marec sa spája nielen s príchodom prvých jarných dní, ale aj s ohromným zdrojom vedomostí a informácií, a síce s knihami a ich čítaním. V minulosti knihy patrili len do rúk vzdelaných, vysoko postavených ľudí, zvyčajne mužov. Neskôr sa pohľad na knihy výrazne zmenil. Ženy i deti sa čoraz častejšie venovali čítaniu a kniha sa tak stala predmetom, ktorý ľudí spájal. Ani dnes tomu nie je inak – žiaci nahlas čítajú verše z básní počas vyučovania literatúry, deti živo diskutujú o prečítaných knihách v čitateľských krúžkoch.

Marec – mesiac knihy bol prvýkrát v bývalom Československu vyhlásený v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu ako snaha o udržanie a podporu trvalého záujmu o knihy. Tento legendárny šíriteľ slovenskej a českej knihy, ktorý sa narodil aj zomrel v marci, bol slepý, no natoľko miloval knihy, že sa mu stali osudom. Putoval po Gemeri, Malohonte až do Viedne, zbieral staré tlače a rukopisy a zachraňoval ich. Rozširovaním obľúbených kalendárov a populárnej spisby medzi pospolitým slovenským ľudom sa zaslúžil o to, že aj chudobní a nevzdelaní ľudia spoznávali knižnú kultúru a získavali prehľad o verejnom dianí. Dnes už úlohu Mateja Hrebendu – šírenie kníh i knižnej kultúry a podporu vzdelávania – plnia knižnice. Hoci sprístupňujú svoje knižné fondy čitateľom po celý rok, v marci zvlášť aktivizujú svoju činnosť.

Pri tejto príležitosti sme sa v Základnej škole Eugena Ruffinyho v Dobšinej rozhodli pochváliť sa našou novou školskou knižnicou. V minulom školskom roku sme v rozvojovom projekte „Čítame radi“ získali dotáciu vo výške 800,00 €, ktorú sme použili na nákup odbornej literatúry aj beletrie a obohatili náš knižničný fond o 95 nových titulov. Rozhodli sme sa však, že čitateľskú gramotnosť našich žiakov budeme podporovať nielen nákupom nových kníh, ale aj rekonštrukciou a revitalizáciou pôvodnej školskej knižnice z finančných prostriedkov, ktoré ministerstvo školstva vyčlenilo na modernizáciu. Získali sme tak nádherný nový priestor pre malých aj veľkých čitateľov.

Knižnica je rozdelená na čitateľskú, oddychovú a pracovnú časť. V čitateľskej zóne sa nachádzajú nové priestorné police, v ktorých je uložených viac ako 3.700 kníh. Deti tu majú možnosť pohodlne sa usadiť v sedacích vakoch či výklenkoch pre malých knihomoľov a venovať sa svojej obľúbenej knihe. Oddychová časť je určená na prijímanie pracovných návštev a diskusie našich koordinátorov čitateľskej gramotnosti s rôznymi autormi, s ktorými naša škola spolupracuje na viacerých projektoch. Koordinátori a vedúca školskej knižnice tu majú k dispozícii aj vlastný pracovný kútik.

V novej školskej knižnici je aj niekoľko zaujímavostí, ktoré len tak niekde nenájdete. To, že vchádzate práve do knižnice je zrejmé na prvý pohľad. Pred vstupom sú totiž veľké knižné hodiny a namiesto každej celej hodiny je na stene kniha s príhodným názvom (Bola raz JEDNA trieda, DVE srdiečka, TRI gaštanové kone, ŠTYRI dohody…). Hneď za dverami knižnice nám „rastie“ strom. Láska ku knihám je totiž presne ako strom: vyrastie sama od seba a zapustí hlboké korene do našej duše. S realizáciou ďalšieho nápadu nám pomohla skvelá Biba Slováková a vďaka nej máme v knižnici unikátne smerové tabuľky s názvami rôznych krajín, ktoré nájdete iba v knihách – Liliputánia, Rokfort, Narnia, Kocúrkovo, Stredozem…

Či už patríte k verným „knihomoľom“ , alebo ste len príležitostný marcový čitateľ, nezabudnite, že knihy treba čítať s láskou. A prečo sa stať vášnivým čitateľom kníh?

  • Knihy obohacujú slovnú zásobu a zlepšujú vyjadrovacie schopnosti čitateľov.
  • Pozitívne ovplyvňujú psychické procesy, skvalitňujú myslenie a tým, že vyžadujú „ponorenie sa do deja“, môžu zlepšiť schopnosť sústredenia sa.
  • Rozvíjajú fantáziu a tvorivosť.
  • Sú podnetné – nútia čitateľa rozmýšľať, polemizovať, hľadať odpovede a utvoriť si vlastné názory a spôsoby riešenia životných situácií.
  • Slúžia ako jedna z foriem pasívneho oddychu, relaxu a odstránenia stresu.

Ing. Janka Liptáková, Základná škola Eugena Ruffinyho v Dobšinej

Translate »