Kultúra

Komunitné centrum: Ďakujeme za podporu a spoluprácu

 

Pracovníci Komunitného centra Dobšiná sa aj touto cestou chcú poďakovať inštitúciám, organizáciám i jednotlivcom za podporu činnosti komunitného centra, materiálnu pomoc i zapožičanie šijacích strojov. Ďakujeme vedeniu Spojenej školy v Dobšinej za zapožičanie šijacieho stroja, ktorý nám poslúži na šitie rúšok, ktoré už i teraz priebežne poskytujeme obyvateľom mesta.

Naše poďakovanie patrí i vedeniu Centra pre deti a rodinu v Dobšinej za oblečenie, ktoré sme poskytli nízkopríjmovým rodinám. Občianske združenie Detstvo deťom v Dobšinej nám poskytlo hračky, s ktorými sa s obľubou zahrajú tí najmenší v rámci „Klubu matky s deťmi“, ktorý patrí medzi pravidelné aktivity komunitného centra.

Komunitné centrum Dobšiná navštívila tiež aktivistka, pani Judita Mirgová, ktorá poskytla užívateľom našej sociálnej služby sladkosti, oblečenie, paplóny, zapožičala nám šijací stroj a prisľúbila i ďalšiu spoluprácu. Ďakujeme Miestnemu spolku Slovenského Červeného kríža za spoločné aktivity a podporu našich aktivít.  Ešte raz srdečná vďaka.

Pracovníci Komunitného centra Dobšiná  

Translate »