Kultúra

Hlas divadelného krúžku rozozvučal Dobšinú

 

Dňa 20.06.2019 sa v divadelnej sále Kultúrneho domu v Dobšinej konala akcia pod názvom HLAS DIVADELNÉHO KRÚŽKU, ktorá bola organizovaná pod vedením Mgr. Matúša Gala – terénneho sociálneho pracovníka Mesta Dobšiná. Akcia mala formu speváckej súťaže. Súťažili deti, ktoré pravidelne navštevujú divadelný krúžok a zaspievali piesne v slovenskom aj v rómskom jazyku. Cieľom aktivity bolo, aby sa deti naučili prezentovať a predviesť svoje nadanie aj pred verejnosťou.

Deti súťažili piesňou, ktorú si vybrali sami, alebo zaspievali dueto s kamarátom. Na konci súťaže porota vybrala troch najzaujímavejších interpretov. Prvé miesto vyhrala Kiara Maková, druhé miesto obsadili Alexandra Kotlárová a Kristián Lakatoš a na treťom mieste skončili Diana Červenáková a Katarína Rigová. Táto akcia znamenala ukončenie činnosti krúžku v tomto školskom roku, avšak deti sa rozhodli pokračovať v činnosti aj cez prázdniny a záujem má čoraz viac detí.  Z tohto môžeme usúdiť, že činnosť divadelného krúžku má svoje opodstatnenie, pretože deti efektívne vypĺňajú svoj voľný čas.

Kolektív TSP Dobšiná, foto: JK

Translate »