Kultúra

Halloween párty na SOŠT a v CVČ Dobšiná

 

Október je krásny mesiac a tým aj jeho ročné obdobie jeseň. Ale najkrajšie v tomto mesiaci je najmä pre mladých ľudí jeho sviatok Halloween, ktorý si pripomíname každý rok so strašidelnými maskami a kostýmami. Dňa 27.10.2022 sa uskutočnila oslava Halloweenu aj na škole SOŠT Dobšiná, kde žiaci odhodili svoje tašky a školské pomôcky a nasadili si strašidelné masky a to isté urobili aj ich učitelia. Na škole sa konali súťaže o najkrajšiu masku, o najkrajšiu vyrezanú Halloweensku tekvicu a o najkrajšiu vyzdobenú triedu.

V triedach boli rôzne pokreslené tabule, stoly vyzdobené lístím, sviečkami ,vyrezanými halloweenskymi tekvicami so strašidelnými výzdobami. Za hodnotiacu porotu bol pán riaditeľ Mgr. Ondrej Dovalovský a pani zástupkyňa RNDr. Viera Hroncova, ktorí poctivo prechádzali od triedy k triede a hodnotili výzdobu každej triedy, vyrezanú Halloweensku tekvicu, aj masky žiakov.

Vyhodnotenie bolo nasledovné: Prvé miesto za najkrajšiu Halloweensku tekvicu vyhrala trieda III.A. Prvé miesto za najkrajšie vyzdobenú triedu vyhrala IV.A a prvé miesto za najkrajšiu masku vyhrala žiačka Dominika Vaisová z I.B triedy. Títo žiaci boli odmenení sladkými odmenami. Pani učiteľky spravili aj skvelé občerstvenie pre všetkých zúčastnených žiakov. Túto celú akciu na škole spríjemňovali chlapci zo IV.A triedy (Juraj Červenák – klavír a Dušan Gono – gitara) so svojou hudbou, ktorí tak navodili dobrú náladu žiakom aj učiteľom.

Štefan Červenák, študent 3.A

Halloween párty v CVČ Dobšiná

Veľmi obľúbeným podujatím, ktoré organizujeme  pred jesennými prázdninami pre deti z našich záujmových útvarov je Halloween párty. Deti sa na ňu vždy veľmi tešia a nevedia sa jej dočkať. Podmienkou účasti je prísť v strašidelnej maske a dobrej nálade. Párty sa konala 26. novembra a zúčastnilo sa jej 54 krásnych masiek. Keďže pre Halloween je typické okrem strašidiel aj rozdávanie sladkostí malým strašidlám, ani o tie nebola núdza.

Deti ich dostali za rôzne súťaže, ktoré sme pre nich pripravili ako napr. prekladanie duchov slamkou, lovenie guličiek zo zamotaných špagiet, hľadanie zvieratiek pod zakrvavenou pavučinou, skladanie puzzle tekvice a halloweenská balónová dráha. Po hrách a promenáde masiek sme vyhodnotili tie najkrajšie. Pretože masky boli veľmi pekné, bolo ťažké vybrať tri najkrajšie, preto bolo ocenených viacero masiek. Záver podujatia patril diskotéke, na ktorej sa deti ešte dobre zabavili.

Veľmi nás potešila vysoká účasť masiek. Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa akcie zúčastnili a samozrejme aj rodičom, ktorí svojim deťom zakúpili, vymysleli, ale aj vyrobili nádherné, originálne masky.

Mgr. Sylvia Tešlárová

Translate »