Aktuality

V lesoch v okolí Dobšinej a Gelnice zrealizujú projekt za 4,3 milióna eur

 

Košický samosprávny kraj (KSK) získal európske zdroje na ochranu životného prostredia, v žiadosti uspel s projektom Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja. Michal Hudák z kancelárie predsedu KSK uviedol, že na jednotlivé aktivity dostali takmer 4,3 milióna eur z výzvy Ministerstva životného prostredia SR.

Vďaka projektu sa opatrenia začnú realizovať v lesoch na Gemeri a na Spiši mimo chránených území. V lesoch v okolí Dobšinej a Gelnice zabránia odtoku vody z územia a podporia vsakovanie, čím sa zvýši zásoba podzemnej vody. To je základný prvok na posilnenie biodiverzity. Eurofondy podľa KSK poslúžia na konkrétne práce a technologické riešenia, založené na princípe narušenia zhutnenej pôdy v lesoch rýpadlom. Tie sa budú realizovať na niekoľko sto hektárových územiach s cieľom zlepšiť lesnú biodiverzitu.

Na území Košického kraja zaberajú lesy takmer 40 percent plochy. V niektorých oblastiach sú však pôvodné biotopy podľa KSK poškodené, mnohé územia sú poznačené nedostatkom vody, vysychaním lesných porastov či výrubom stromov. „Okrem výskytu požiarov má poškodenie lesnej biodiverzity za následok aj premnoženie škodcov či úbytok vody vo vodných tokoch. V období výdatných zrážok nadmerný odtok vody spôsobuje povodne a ďalšie škody. V dôsledku degradácie biodiverzity tiež dochádza k ohrozeniu určitých druhov rastlín a živočíchov,“ dodal podľa TASR Michal Hudák s tým, že jednoduché a účinné technologické riešenia pomáhajú zadržať vodu v ekosystémoch, a tak otvárajú priestor pre obnovu a posilnenie biodiverzity.

Opatrenia okrem iného prispejú k zvýšeniu zásoby podzemnej vody, efektívnejšiemu zachytávaniu uhlíka a k zníženiu uhlíkovej stopy v súlade s cieľmi Európskej zelenej dohody, tvrdí KSK.

Zdroj: TASR, foto: Juraj Karika

Translate »