Aktuality

Aké má aktuálne demografické údaje Dobšiná?

 

Zaujímajú vás aktuálne demografické údaje o našom meste platné k 31.12.2019? Tento príspevok je preto šitý priamo pre vás! Začnime tým, že celkový počet občanov mesta je momentálne 5 122, z čoho  mužov je 2 579 a 2 543 žien. Vekové rozloženie Dobšinej je nasledovné: 0 – 3 roky – 362, 4 – 5 rokov – 165, 6 – 15 rokov – 773, 16 – 17 rokov – 157, 18 – 62 rokov – 2 939, nad 62 rokov – 726.

V roku 2019 sa narodilo 96 detí, z toho 44 chlapcov a 52 dievčat. Zomrelo 51 občanov, k trvalému pobytu sa prihlásilo 49 občanov a z trvalého pobytu sa odhlásilo 47 občanov nášho mesta. V rámci mesta zmenilo trvalý pobyt 259 občanov. V minulom roku bolo našimi občanmi uzavretých 38 sobášov, 8 párov sa rozviedlo.

Rodičia dávali svojim novonarodeným deťom aj menej tradičné mená, napr. Noémi, Emily, Félix, Samuela, Rajmund, Sarita, Michael, Leila. Prvým novorodeným občanom nášho mesta v roku 2020 je Ján Červenák, ktorý sa narodil 04. januára v rožňavskej pôrodnici.

Pre portál www.mestodobsina.sk spracovala:  Mgr. Eva Dovalovská, foto: JK

Translate »