Aktuality

Pracovníci VPP pomáhajú udržiavať čistotu v meste a okolí

 

Údržba verejných priestranstiev je dlhodobý a zo zásady nikdy nekončiaci proces. Mestu Dobšiná a najmä jeho Podniku služieb mesta s.r.o. s touto prácou, a mnohými ďalšími mestským inštitúciám, pomáha skupina verejnoprospešných pracovníkov. Koľko ich v súčasnosti pre Mesto Dobšiná pracuje a kde všade sú nasadzovaní? Vybrali sme sa preto do kancelárie prvého kontaktu, kde nám všetko ohľadom národného projektu odpovedala hlavná koordinátorka VPP pani Viera Demková. V úvode sme sa spýtali na počet pracovníkov, ale aj náplň ich práce v týchto mesiacoch.

„Momentálne mesto Dobšiná disponuje 72 pracovníkmi na dohodu formou mesto – občan a 27 pracovníkov formou úradu práce. Dovedna teda v meste pôsobí 99 aktivantov. Rozdiel je v tomto prípade ten, že pre pracovníkov, ktorí sú na dohodu z úradu práce, je poskytovaná dotácia na kúpu náradia, či ochranných prostriedkov z úradu a nie rozpočtu mesta,“ dodala pani Demková a uveďme, že počty pracovníkov sa naproti minulým rokom razantne znížili. Napríklad v roku 2015 ich v rovnakom období Mesto Dobšiná evidovalo až skoro 260.

Spolu s koordinátorom VPP, Danielom Blaškom sme sa následne vybrali do odľahlejšej časti mesta, Vyšný Hámor, kde skupinka asi 15 aktivantov upravovala okolie. „Ako vidíte Mesto Dobšiná sa zameriava aj na odľahlejšie časti, kde momentálne prebieha jarné upratovanie. Taktiež neskôr pôjdeme aj do Lányiho Huty, či iných lokalít.  V máji sa zameriame predovšetkým na verejnú zeleň, verejné priestranstvá, ale začnú sa kosiť aj cintoríny, či upravovať ihriská a športoviská,“ priblížil pán Blaško, no podotkol, že hlavnou prioritou naďalej zostáva čistota na uliciach mesta.

Mesto Dobšiná má v súčasnosti troch koordinátorov, ktorí dohliadajú na vykonávanie prác podľa aktuálnych požiadaviek. Aktivační pracovníci musia podľa dohody odpracovať 16 hodín týždenne, za čo mesačne dostanú 63 eur. Pomoc VPP pracovníkov vítajú aj spoločnosti so 100% účasťou mesta Dobšiná, ale aj školy a škôlky. Na dochádzku a dôslednosť sa dohliada neustále a v tomto roku bolo mesto nútené vyradiť z tohto projektu 23 pracovníkov, zväčša pre nedodržanie dochádzky a teda dohody. Tí sa nemôžu uchádzať o účasť v projekte po dobu jedného roka.

Text & foto: Juraj Karika

Translate »