Kultúra

Uskutočnil sa šiesty ročník Dobšinskej noty 2019

 

Už šiesty ročník oblastnej speváckej súťaže v speve modernej piesne pod názvom  „Dobšinská nota“ sa konal 26. apríla 2019 v priestoroch Kultúrneho domu v Dobšinej. Táto súťaž sa teší obľube, je o ňu čoraz väčší záujem a výrazne stúpa jej úroveň. Organizátorom súťaže je H2 SECURITY a Centrum voľného času v Dobšinej, partnerom mesto Dobšiná. V speváckej súťaži sa stretávajú amatérski speváci rôznych vekových kategórií. 1. kategória: 0 až 10 rokov, 2. kategória: 11 až 18 rokov, 3. kategória: 18 až 100 rokov

Súťažiaci  predviedli jednu pieseň s hudobným podkladom alebo sa sami doprevádzali hudobným nástrojom. Každý účastník si vybral modernú pieseň (slovenská nebola podmienkou). Poradie vystúpenia súťažiacich bolo určené losovaním pri prezentácii. Tohto roku sa nám predstavili súťažiaci z Dobšinej, Rejdovej, Ružomberka, Nižnej Slanej, Rožňavy a Revúcej. Spevácku súťaž oživili svojim vystúpením dievčatá z tanečného kolektívu „Svet tanca“ z CVČ Dobšiná s choreografiou REBEL STYLE, s ktorou získali strieborné pásmo na tanečnej súťaži vo Svite. Výkony spevákov hodnotila odborná porota v zložení: pani Eleonóra Kerekešová, Matej Lipták a Ján Budi. Ich úloha bola veľmi náročná, pretože tohtoročne výkony boli veľmi vyrovnané a na vysokej úrovni.

Výsledky súťaže Dobšinská nota:

  1. kategória: 1. miesto Anetka Gonová, 2. miesto Hugo Volf, 3. miesto Bianka Gonová
  2. kategória: 1. miesto Anna Vivien Pál-Baláž, 2. miesto Michaela Miturová, 3. miesto Erika Zubáková
  3. kategória: 1. miesto Monika Červenáková, 2. miesto Timea Zajaková
    Novinkou tohtoročnej súťaže bolo hlasovanie divákov, v ktorom najviac hlasov získala Tamara Kašparová.

Za podporu ďakujeme sponzorom: ASTOM 4PS, RÓBERT LUKÁČ (predaj a preprava dreva), EAST.SK, KP PLUS, MATICA SLOVENSKÁ a za mediálnu podporu portálom MESTODOBŠINÁ.SK a INFORMÁTOR. Víťazom blahoželáme, všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a zvlášť ďakujeme divákom za zvyšujúci sa záujem o túto krásnu súťaž.

Ing. Mária Rybárová

Translate »