Aktuality

Vyčistili Dobšinský potok od odpadu nezodpovedných

 

Plastové fľaše, handry, obaly, elektroodpad, či iné úlovky . To všetko na stovky kilogramov vytiahli pracovníci Vodohospodárskeho podniku, ktorí v spolupráci s VPP pracovníkmi Mesta Dobšiná vyčistil v polovici apríla tok Dobšinského potoka, ktorý ukrýval „poklady“ nezodpovedných ľudí.  Za pomoci lopát, vidiel a vysokých rybárskych čižiem pracovníci prešli a vyčistili Dobšinský potok od Mestských lesov, až po Tri ruže. O nakopené množstvo vyloveného odpadu sa následne postarali pracovníci VPP, ktorí vytriedili plasty vhodné na separáciu a zvyšný odpad, ktorý sa ďalej nemohol zužitkovať sa vyviezol.

Podľa slov kompetentných sa tok Dobšinského potoka zvyčajne čistí raz ročne, no vzhľadom na neuvedomelosť niektorých obyvateľov, ktorí si z neho neváhajú urobiť skládku komunálneho odpadu je situácia zakaždým zlá. Celková dĺžka Dobšinského potoka je 13, 8 km, z čoho priamo cez územie mesta preteká 5 kilometrov.

Dovedna Mesto Dobšiná eviduje vo svojom katastrálnom území 36 malých potokov a prítokov. Podľa vodohospodárov by mali občania dbať na čistotu akéhokoľvek vodného toku a ich prípadné znečistenie nahlasovať polícií a mestu. V prípade vypátrania znečisťovateľa mu hrozia nemalé problémy a finančné sankcie. Mesto Dobšiná taktiež apeluje na obyvateľov, ktorí žijú v blízkosti vodných tokov a prítokov, aby dbali na ich čistotu a aj z vlastnej iniciatívy ich udržiavali a nakladali s odpadmi zodpovedne.

Text: Juraj Karika, foto: V. Krížová

Translate »