Novozvolený primátor mesta Dobšiná sa prihovára občanom

 

Vážení Dobšinčania, rodina, priatelia, známi, som hrdý na to, že sa nám podarilo uskutočniť zmenu. Ukázali sme, že tú hlavnú moc v našom meste majú v rukách samotní obyvatelia. Ďakujem vám za prejavenú dôveru a zároveň si uvedomujem obrovskú zodpovednosť, ktorú ponesiem toto volebné obdobie na svojich pleciach. Teší ma, že zvolený poslanecký zbor dáva predpoklad k výbornej spolupráci pre vás, občanov tohto mesta. Som presvedčený, že výsledkami práce presvedčíme aj tých, ktorí neboli naklonení k takejto zmene. Naklonení tejto zmene nebudú ani tí, ktorým vyhovoval stav aký bol, no žiaľ zmeny musia nastať aj na určitých pozíciách v meste, pretože nepredpokladám, že by sa podarilo presvedčiť niekoho kto robí niečo desaťročie a viac, aby to teraz robil ináč.

Čaká nás veľa práce, na ktorú sa teším. Budem pravdivo informovať občanov o každom dôležitom kroku v meste, o každom zámere, o každom projekte … atď. s tým, že občania budú mať možnosť sa k všetkému vyjadriť. Na túto informovanosť budem klásť obrovský dôraz, a vyžadovať ju aj od mestských spoločností. Nedá sa všetko uskutočniť zo dňa na deň, no som presvedčený, že všetko čo odo mňa očakávate na základe mojich vyhlásení a článkov splním. Očakávam pomoc vás všetkých, občanov mesta, pretože len spoločnými silami bude Dobšiná hrdým mestom so všetkým, čo k tomu patrí.

Ján Slovák

6 thoughts on “Novozvolený primátor mesta Dobšiná sa prihovára občanom

 • 18. novembra 2014 at 22:09
  Permalink

  Mas na to , a dokazes to co si si predsavzal drzim ci palce a zelam vela trpezlivosti a stastia

  Reply
 • 26. novembra 2014 at 17:04
  Permalink

  Píšem Vám ako obyvateľka a podnikateľka Dobšinskej Maše a prosím Vás, ako novozvoleného primátora o záchranu lesa nad Dobšinskou Mašou. Tento les patrí mestským lesom Dobšiná a dozvedeli sme sa, že je plánovaný výrub celého lesa. Momentálne je otvorený široký pás, ktorý nám výrazne zmenil klímu a to tak, že fúka vietor oveľa častejšie a oveľa väčšou silou. Vytvoril sa koridor, ktorý spája dolinu Mlyniek, vodnú plochu priehrady, Dobšinskú Mašu a pokračuje na Voniarky. Taktiež nie je na tento kopec príjemný pohľad a keď že sme obec, ktorá žije prevažne z turistického ruchu, je aj tento aspekt pre Mašu veľmi dôležitý. Prosím Vás o informáciu čo sa plánuje do budúcna s týmto lesom. Závisí od toho nie len naše podnikanie ale aj kvalita života obyvateľov obce Dobšinská Maša. Ďakujem.

  Reply
  • 26. novembra 2014 at 18:05
   Permalink

   Dobrý deň p.Kisová podľa mojich zistení sa jedná o les v súkromnom vlastníctve, kde prebieha ťažba. Ako naloží súkromná majiteľka s tým čo tam po kalamite ostalo neviem. Je potrebné sa stretnúť a prerokovať to aj s majiteľkou, pretože v susedstve je aj les ML Dobšiná a otvorením tohto priestoru žiaľ vzniká reálna obava z ďalšej kalamity. Určite sa tým po nástupe do funkcie budem zaoberať a iniciovať stretnutie. J.Slovák

   Reply
 • 18. apríla 2017 at 19:39
  Permalink

  Dobrý deň pán primátor. Už v roku 2014 Vám písala obyvateľka Dobšinskej Maši pani Kisová o záchranu lesa v tejto lokalite. Je rok 2017 a situácia je ešte horšia ako v roku 2014. Časť lesa, ktorý je zaradený do ochranného pásma zožrali lykožrúti, časť lesa dolámala kalamita a tú poslednú časť lesa, ktorá tam ešte ostala, vyrubuje Lesná správa Dobšiná a ktovie kto ešte. Nákladiaky, traktory a lesní robotníci sa tam striedajú ako na bežiacom páse a verte mi, nie preto, aby išli vysádzať nové stromčeky … Maša, taká nádherná predtým, je zmenená na nepoznanie. Kto je za to zodpovedný? Pán primátor, keďže lesy patria pod Dobšinú, prosím Vás o zastavenie a prešetrenie výrubu stromov, i zdravých stromov v tejto lokalite. Ak sa neurobí náprava, som ochotná obrátiť sa aj na iné inštitúcie na prešetrenie tejto záležitosti. Ďakujem pekne. Tkáčiková

  Reply
 • 20. apríla 2017 at 8:10
  Permalink

  Dobrý deň pani Tkáčiková. Les nad Dobšinskou Mašou je žiaľ po kalamite v stave v akom je. Pani Kisová sa dotazovala na les, ktorý nie je majetkom mesta Dobšiná, čo jej aj bolo oznámené. Zásahy našou spoločnosťou v tejto lokalite sú v zákonnom súlade a samozrejme za vedomia ochranárov. Čo sa týka Vášho dotazu požiadal som o odbornú odpoveď našu mestskú spoločnosť ML Dobšiná s.r.o., ktorú Vám zasielam. Pokiaľ máte záujem o stretnutie na túto tému aj ja ,aj konateľ ML Dobšiná sa s Vami radi stretneme.
  S pozdravom J.Slovák

  Mestské lesy Dobšiná v lokalite D. Maša (chatová osada) – prevádzali ťažbu kalamitného dreva z porastov 210a11, 210b0, 211a11 a 211b00. Jednalo sa o náhodnú ťažbu dreva napadnutého podkôrným hmyzom. Jednotlivé stromy vykazovali všetky znaky poškodenia od stojácich suchárov, ktoré tvorili podstatnú časť objemu dreva až po ešte živé chrobačiare. V poraste 211b00 bola Okresným úradom Košice, Odbor opravných prostriedkov schválená rekonštrukcia lesa podľa §43 ods. 2 písm. b) zákona 326/2005 Z.z. o lesoch. V poraste 210a11 bola Okresným úradom Košice, Odbor opravných prostriedkov schválená zmena zásad vykonávania ťažby podľa §23 ods. 7 a 8 zákona 326/2005 Z.z. o lesoch. V oboch prípadoch to bolo z dôvodu extrémneho nárastu kôrovcovej kalamity. Ťažba dreva bola realizovaná v mesiacoch október – december 2016 a január- apríl 2017
  Chatová osada sa nachádza na lesnom pôdnom fonde na funkčnej ploche CH-8 a CH-9. Ani jedná nehnuteľnosť nerešpektuje ochranné pásmo lesa v zmysle § 10 zákona 326/2005 Z.z. o lesoch. Mestské lesy Dobšiná v predmetnej lokalite viackrtát behom posledných dvoch rokov riešili sťažnosti a následne žiadosti o výrub stromov, od vlastníkov nehnuteľnosti ohľadom ohrozovania života a majetku suchými stromami, hlavne z dôvodu vyskytytu silných vetrov. Poslednú žiadosť sme dostali v oktobrí 2016, kedy v dôsledku silného vetra došlo k viacerým vývratom a niektoré stromy zasiahli tu stojace chaty. V dôsledku toho aby v budúcnosti nedocházalo ku škodám na majetku, zdraví a životoch, sme sa rozhodli prednostne v tejto lokalite vykonať náhodnu ťažbu tak ako bola opísaná vyššie.
  Spoločnosť Mestské lesy Dobšiná nie sú jediný užívatelia okolitých lesov v ktorých sa prevádza v posledných rokoch ťažba dreva. Naša spoločnosť po ukončení ťažbových zásahoch na uvedených pozemkoch pristúpi k poťažbovým úpravám lokality, oprave ciest a uhádzaní haluziny, ktorá by mala byť následne zoštiepkovaná a odvezená. Po týchto prípravných prácach všetky holiny, mimo zabezpečených plôch zalesníme a budeme sa o ne starať ďalšie roky formou ochrany a ošetrovania mladých lesných porastov.
  S pozdravom Marcel Kollárik, konateľ spoločnosti
  Link na sprievodné fotografie: http://imgur.com/a/x1lUD

  Reply
 • 9. mája 2017 at 21:20
  Permalink

  Dobrý deň pán Kollárik.
  Reagujem na Vašu odpoveď na môj mail primátorovi mesta. Skôr som, žiaľ, Vašu odpoveď na internete nenašla. Podľa môjho názoru výrub stromov na Dobšinskej Maši nebol len výrub kalamitného dreva a stromov ohrozujúcich ľudí a chaty po kalamitách ….
  Chaty si ľudia dobrovoľne postavili v lese a tak musia s rizikom počítať. Je lepšie vyrúbať stromy ako zbúrať chaty, ktoré tu nemajú čo robiť, však? Ale to by bolo na dlhú debatu a zrejme už aj tak zbytočnú…. Preto sa chcem zamerať na posledný úsek Vašej odpovede, kde píšete, že Vaša spoločnosť po ukončení ťažby /pevne verím, že je už ukončená/ pristúpi k poťažbovým úpravám lokality, oprave ciest a uhádzaní haluziny. A hlavne, že všetky holiny zalesníte a budete sa o nich starať ďalšie roky. Žiaľ, veľmi dlhé roky!
  Verte mi, že to budem veľmi dôsledne sledovať.
  Pretože dnes je, na tak malebnú dedinku akou Maša bola, žalostný pohľad, čo mi potvrdili i turisti, ktorých som tam posledne stretla. A keďže strom nenarastie za pár rokov myslím si, že pôvodnej krásy tejto oblasti sa už mnohí z nás ani nemusia dožiť a veru ani tých turistov, ktorí tu tak radi chodili…
  Pán Kollárik, verím, že ďalší výrub stromov budete veľmi dlho a svedomite zvažovať, lebo sa môže stať, že naše deti budú „obdivovať“ už iba tie holiny, ktoré tu po ťažbách dreva ostanú.
  Prajem Vám veľa šťastia v práci a hlavne zdravý úsudok pri Vašich rozhodnutiach. Tkáčiková

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Translate »