Hlasujte za program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dobšiná

 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta (ďalej len PHRSR) je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa mesto nachádza a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie mesta. Vy ako občania mesta máte teraz jedinečnú príležitosť zasiahnuť do jeho obsahu online hlasovaním a vyjadrením svojho názoru.

Vypracovanie PHRSR mesta vyplýva zo zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. Schválenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie je podmienkou na predloženie žiadosti mesta o poskytnutie finančného príspevku zo štátneho rozpočtu a Európskej únie. Dokument sa prijíma na obdobie 6 rokov. Vyjadriť svoj názor a hlasovať môžete odteraz do 08.10.2020 na tomto odkaze.

Hlasovať môžete tu: http://bit.ly/dotaznik_rozvoj

Translate »