Aktuality

Košický samosprávny kraj ocenil aj dobrovoľných hasičov z Dobšinej

 

Košický samosprávny kraj (KSK) ocenil medailou a ďakovným listom spolu 135 členov územných organizácií Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DOP), medzi ktorými boli ocenení aj dobrovoľníci z Dobšinej. Dňa 07. 09. 2020 sa vo Východoslovenskej galérii v Košiciach uskutočnilo slávnostné oceňovanie členov dobrovoľných hasičských zborov, ktorí sa podieľali na pomoci pri ubytovaní repatriantov v župných karanténnych zariadeniach. V rámci Košického samosprávneho kraja boli navrátilci umiestnení na Školskom internáte Medická 2 v Košiciach, v Škole v prírode v Kysaku a v Školskom internáte pri Obchodnej akadémii v Rožňave.

Popri svojom zamestnaní sa členovia DPO podieľali na pomoci pri ubytovaní repatriantov v župných karanténnych zariadeniach počas neľahkého obdobia prvej vlny pandémie. „Rovnako ako zdravotníci, či silové zložky, boli to práve dobrovoľní hasiči, ktorí stáli v prvej línii a zabezpečovali chod karanténnych zariadení v našom kraji. Počas troch mesiacov im cez ruky prešlo viac ako 950 navrátilcov z Veľkej Británie, Rakúska, Nemecka či Česka,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Dobrovoľní hasiči pomáhali najmä pri registrácii repatriantov, odoberaní vzoriek na testovanie, roznášali stravu, starali sa o upratovanie aj dezinfekciu priestorov, ako aj o celý chod karanténnych zariadení. Všetky úlohy zabezpečovali podľa pokynov a v čase vlastného voľna, na svoje náklady a zadarmo, pričom ich služby niekedy trvali aj viac ako 12 hodín. Nemalou mierou k tomu prispeli aj dobrovoľní hasiči z Dobšinej, za ktorých ocenenie prevzal tajomník ÚzO DPO SR Rožňava, Mgr. Michal Terrai a slávnostným spôsobom dňa 14.09.2020 v Dobšinej na mestskej radnici odovzdal ocenenia dvom dobrovoľníkom. Ocenení za Dobrovoľný hasičský zbor v Dobšinej boli: Vladimír Balúch a Martin Novotný.

Predseda KSK Rastislav Trnka dodal,: „Vďaka nim sa mohli domov k svojim blízkym bezpečne vrátiť mnohí Slováci zo zahraničia. Dobrovoľní hasiči z 31 obcí v našom kraji boli s repatriantmi v prvom kontakte. Ako sa vraví, išli s kožou na trh, a to je v dnešnej dobe vzácnosť. Aj z toho dôvodu som sa rozhodol 135 dobrovoľných hasičov oceniť pamätnou medailou. Lebo si to, skrátka, zaslúžia. Viacerí z nich mi povedali, že by v prípade potreby prišli pomôcť opäť. Kiež by sme už takúto pomoc nepotrebovali. Ďakujeme, milí hasiči, vašu nezištnosť si veľmi cením. Aj vďaka vám verím, že spolu to zvládneme.“

Sprac. & foto: Juraj Karika

Translate »