Dobšinčanom odovzdali stavbu kanalizácie a ČOV

 

Počas celého roka sme vás pravidelne informovali najmä prostredníctvom Dobšinských novín o prebiehajúcich prácach na stavbe kanalizácie a čistiarni odpadových vôd v Dobšinej.  Práce sa na sklonku roka 2015 vyfinalizovali do výslednej podoby a zhotoviteľ, Dobšiná T-H-V-P-E  (TuCon, Hochtief, VCES, PORR, Erpos) vyzval Mesto Dobšiná k prebratiu výslednej stavby. 15. decembra o 11:00 hod. sa preto prizvaní hostia stretli v priestoroch novovybudovanej čistiarne odpadových vôd (ČOV), ktorá bola vystavaná pri vstupe do Dobšinej, nad vodnou nádržou.

Podľa vyjadrení sa realizáciou tohto náročného projektu dosiahlo európskymi normami stanovené odvádzanie splaškovej vody z mesta Dobšiná a jej čistenie v mechanicko-biologickej ČOV a plné dobudovanie kanalizačnej siete, ktorá prispeje k trvalej ochrane životného prostredia, prioritne podzemných a povrchových vôd. Zvedením odpadových vôd do ČOV a ich následným spracovaním sa aj v našom meste dosiahne, že budeme vytvárať environmentálne nezávadné vody, ktoré nebudú mať negatívny dopad na vodný ekosystém.

„Voda je to najdôležitejšie, čo ľudstvo potrebuje. Preto si myslím, že je to obrovský krok vpred a táto čistiareň je realitou. Rieka Slaná prestane nariekať nad svojim znečistením a bude to prínos pre celý náš okres.“  Povedal vo svojom príhovore primátor mesta Dobšiná Ján Slovák. Slova sa následne ujal generálny riaditeľ konzorcia TuCon a.s. Ing. Jozef Hric. „Som rád, že sa nám stavbu podarilo postaviť v zmysle zmluvy a v žiadanej kvalite. Na začiatku sme neboli takí optimisti a mali sme pred touto stavbou rešpekt. To, že sa nám to podarilo, je samozrejme výsledok spolupráce členov nášho združenia, ale aj pochopenia všetkých občanov mesta Dobšiná, za čo im srdečne ďakujeme.“

Projekt kanalizácie a čistiarne odpadových vôd je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie so začiatkom realizácie od novembra 2014 do konca kalendárneho roku 2015. Celkové náklady projektu predstavovali 11 477 179,84 €, z toho bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 10 808 234,45 €. Súčasťou projektu novej kanalizácie a ČOV sú aj prípojky pre obyvateľov, kde je povinnosťou, aby do piatich rokov bolo pripojených na území mesta Dobšiná 80% domácností. Prevádzkovateľom kanalizácie a ČOV v meste Dobšiná bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s..

Text & záznam: Juraj Karika

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »