Aktuality

Anketa: V Dobšinej nefunguje rozhlas, samospráva informuje zatiaľ online

 

Mestský rozhlas v Dobšinej zabezpečoval tradičné informovanie obyvateľov dlhé desaťročia. Počas jeho prevádzky zaznamenala samospráva mesta, ktorá ho prevádzkovala na stovky problémov menšieho, či väčšieho rozsahu. Vždy sa to však podarilo vyriešiť, no často za cenu nemalých investícií a veľkého úsilia. Iné formy rýchleho informovania obyvateľstva voľakedy k dispozícií neboli a tak Dobšiná ako aj iné samosprávy ani nemala na výber iba neustále opravovať a investovať. Doba však pokročila a s ňou aj fatálne opotrebovanie už dávno zastaralej techniky. Pred pár mesiacmi sa mestský rozhlas ozval obyvateľom naposledy a odvtedy sa odmlčal. Dobšiná má však zabezpečené aj iné účinné formy informovania verejnosti, tie sú však postavené na online riešeniach, na ktoré ako sa zdá niektorí nie sú zvyknutí, či pripravení.

Situáciu priblížil primátor mesta Dobšiná, Ján Slovák: „Je potrebné si uvedomiť že tento v úvodzovkách storočný rozhlas je už dávno po zenite. Napriek tomu sa už niekoľko rokov láta, aby ako tak fungoval pretože naši občania sú zvyknutí na jeho hlásania a podľa reakcií z posledných dní im rozhlas chýba. Táto zastaralá technika si vyžaduje kompletnú rekonštrukciu a  dovolím si tvrdiť, že to látanie nemá zmysel. Naposledy po odslúžených rokoch vypovedala službu ústredňa a tak sme síce zabezpečili novú no hneď nastal ďalší problém v kompletnom káblovaní po uliciach. Staré káblovanie spôsobuje neustále skratovanie a tým znefunkčňuje prenos.

Je potrebné v najbližšej dobe rozhodnúť, či ísť do celkovej rekonštrukcie mestského rozhlasu, ktorá je finančne náročná, alebo ísť po vzore mnohých iných samospráv, kde rozhlas zrušili a informovanie občanov zabezpečili modernejším spôsobom. Takýto moderny spôsob je napríklad aj forma SMS správ pre obyvateľov, ktorí nemajú prístup na internet a ja osobne si myslím že práve toto by bola cesta ako ďalej ak predpokladám, že mobilný telefón má už v dnešnej dobe v podstate každý. Nápomocná takémuto rozhodnutiu by mohla byť anketa občanov nášho mesta, kde by vyjadrili svoj názor či zachovať rozhlas, alebo ísť novou modernejšou cestou.“

Z demografických údajov mesta Dobšiná za rok 2021 zistíme, že celkový počet občanov je momentálne 5 167. Vekové rozloženie Dobšinej je nasledovné: 0 – 3 roky – 383, 4 – 5 rokov – 176, 6 – 15 rokov – 796, 16 – 17 rokov – 144, 18 – 62 rokov – 2 894, nad 62 rokov – 774. V drvivej väčšine obyvateľov je preto možné predpokladať, že vlastní mobilný telefón, prípadne počítač a prístup na internet je zabezpečený dostatočne jednak v domácnostiach, ale aj formou 10 hotspotov priamo na verejných miestach, ktoré Dobšiná zriadila formou európskeho projektu.

Ako uviedol webmaster a redaktor mesta Dobšiná, Juraj Karika, „Mesto momentálne oznamy počas nefunkčnosti mestského rozhlasu zverejňuje na webstránke www.dobsina.sk priamo v úvode a vyše dvoch rokov v mestskej mobilnej aplikácií dostupnej pre Android a iOS s názvom Virtuálne, ktorá ponúka okrem oznamov rozhlasu a úradných oznamov aj pokročilé funkcie ako notifikácie, dokonca priame poslanie podnetu samospráve a mnohé ďalšie. Mesto tiež informujeme obyvateľov aj prostredníctvom sociálnych sietí mesta. Drvivá väčšina obyvateľov má na využitie týchto online služieb vybavenie a možnosti. Treba si ale uvedomiť aj to, že poslaním samosprávy je informovať čo najširší okruh ľudí, teda aj obyvateľov, ktorí online služby nemôžu, či nevedia využiť aj keď ich nie je veľa. Na to slúži úradná tabuľa mesta na námestí, ale aj tlačné Dobšinské noviny, ktoré však prinášajú sumár toho, čo dôležité sa udialo v priebehu mesiaca, či dvoch a nenahrádzajú okamžité informovanie.“ Samospráva mesta Dobšiná preto prináša obyvateľom anketu, v ktorej môžu vyjadriť svoj názor do 16.02.2022.

AKO BY STE SI ŽELALI ZÍSKAVAŤ OZNAMY MESTA DOBŠINÁ?

Zobraziť výsledky

Nahrávam ... Nahrávam ...

Text & foto: Redakcia DN

Translate »