Aktuality

Demografické údaje mesta Dobšiná k 31.12.2021

 

Zaujímajú vás aktuálne demografické údaje o našom meste platné k 31.12.2021? Tento príspevok je preto šitý priamo pre vás! Začnime tým, že celkový počet občanov mesta je momentálne 5 167, z čoho  mužov je 2 580 a 2 587 žien. Vekové rozloženie Dobšinej je nasledovné: 0 – 3 roky – 383, 4 – 5 rokov – 176, 6 – 15 rokov – 796, 16 – 17 rokov – 144, 18 – 62 rokov – 2 894, nad 62 rokov – 774.

V roku 2021 sa narodilo 104 detí, z toho 44 chlapcov a 60 dievčat. Zomrelo 54 občanov, k trvalému pobytu sa prihlásilo 32 občanov a z trvalého pobytu sa odhlásilo 58 občanov nášho mesta. V rámci mesta zmenilo trvalý pobyt 124 občanov. V minulom roku bolo našimi občanmi uzavretých 25 sobášov, 5 manželstiev bolo rozvedených.

Najobľúbenejšími menami, ktoré dávali rodičia svojim novonarodeným deťom, boli Ema a Patrik, obľúbenými boli aj Tobias, Adam, Adrián, Sofia, Nina a Olívia. Rodičia dali deťom aj menej tradičné mená, napr. Dárius, Elmira, Zoja, Brian, Amélia, Feriha, či Emanuel. Prvou novorodenou občiankou nášho mesta v roku 2022 je Laura Gonová, ktorá sa narodila 12. januára v rožňavskej pôrodnici.

Mgr. Eva Dovalovská, ohlasovňa pobytu, foto: JK

Translate »