Aktuality

Výzva – Skvelá jar so Stromom života

 

Organizácia Strom života vyhlásila pre Kluby Stromu života grantové kolo zamerané na priamu prácu s deťmi a mládežou. V tohtoročnom kole regrantingu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bol finančne podporený aj projekt Klubu Stromu života Raj v Dobšinej s názvom Ranč plný života v sume 200 eur. Za čo veľmi pekne ďakujeme.

Klub Stromu života Raj navštevujú žiaci Spojenej školy, Nová 803, Dobšiná pod vedením p. Husárovej. Cieľom nášho projektu bolo spoznávať domáce a hospodárske zvieratá v reálnom prostredí a viesť deti k ochrane a starostlivosti o zvieratá. Súčasťou bol aj zámer napomáhať pri dennej starostlivosti o zvieratá a pri  údržbe prostredia Ranča pod Ostrou skalou. Keďže naše deti v bežnom živote  nie sú v kontakte s domácimi zvieratami, je potrebné pestovať u nich lásku a vzťah k nim, čomu napomohli zážitkové aktivity v priamom kontakte.

Dňa 8. júna 2022 sa naše putovanie za zvieratkami a zážitkami stalo reálnym.  Po príchode na ranč sa nás ujal pán Fabián, ktorý nám pútavým rozprávaním predstavil zvieratá, ktoré tam žijú. Dozvedeli sme sa množstvo informácii o koňoch, o ich pôvode, ale aj o ich súčasnom využití. Odovzdal nám svoje skúsenosti  a informácie ako sa o zvieratá treba postarať. Postupne nás previedol celým rančom, veru, bolo sa načo pozerať. Voľne pasúce kone, kravy, kozy deti upútali. Snažili sa ich dotknúť, pohladkať.

Prešli sme stajňami, zastavili sme sa pri zajačikoch, či sliepočkách. Psíkovia nás sprevádzali celým rančom. Nakŕmiť zvieratá sienkom, či trávou by malo viesť deti k zodpovednosti a starostlivosti o zvieratá. Deti mali možnosť vidieť, koľko práce je potrebné vykonať, aby sa zvieratká mali dobre. Vyskúšali si aj práce, ktoré zamestnanci ranča každodenne vykonávajú pri zvieratách.

Po náročnom putovaní si deti oddýchli, posilnili sa a ďalšie aktivity mohli začať, kreslenie zvierat, hranie pexesa či skladanie puzzlí Veselá farma, vyskúšali si aj hojdačky, trampolínu či preliezky. V závere nášho putovania rančom si mali možnosť vyskúšať jazdu na koni. Bol to pre nich asi najväčší zážitok, na ktorý určite tak skoro nezabudnú. Ďakujeme majiteľovi ranča p. Fabiánovi za možnosť navštíviť ich kráľovstvo a dostať sa na miesta, ktoré bežný návštevník nevidí. Ďakujeme  organizácii Stromu života, ktorá nám poskytla finančnú dotáciu na realizáciu projektu.

Ing. D. Husárová

Translate »