Aktuality

V Dobšinej na osade vnímajú jej obyvatelia výstavbu bytov ako príležitosť

 

Mestu Dobšiná bola na základe predloženej žiadosti v roku 2016 schválená dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov. Schválená dotácia, v rámci Programu rozvoja bývania, vo výške 2 297 620 EUR je určená na obstaranie – výstavbu  nájomných bytov nižšieho štandardu a dotácia vo výške 42 330 EUR je určená na obstaranie prislúchajúcej technickej vybavenosti. Zároveň bola mestu, v súlade so zákonom č. 150/2013 Z. z. v znení zákona č. 276/2015 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, na zabezpečenie realizácie projektu schválená štátna podpora vo výške 405 460 EUR s 0% úrokovou sadzbou a lehotou splatnosti 30 rokov.

Dotácia a finančné prostriedky budú použité na realizáciu výstavby dvoch bytových domov nižšieho štandardu spolu s prislúchajúcou technickou vybavenosťou v časti mesta Cigánska osada na pozemku, kde sa nachádzali nelegálne postavené chatrče. Jeden bytový dom bude pozostávať z 51 bytov, celkový počet nájomných bytov v rámci realizovaného projektu bude 102. Plánovaný termín realizácie projektu je od 1.5.2017 do 31.10.2017. Navštívili sme preto miestnu osadu v Dobšinej, kde pre tieto zámery už prebiehajú prípravné práce, v rámci ktorých z pôvodných 74 nelegálnych chatrčí zostalo už len 40. Pozemky, ktoré patria mestu a na ktorých nelegálne postavené obydlia stáli sa pre plánovanú výstavbu museli uvoľniť a v strede osady pomaly vzniká súvisle uvoľnený pozemok.

V úvode nám poskytol vyjadrenie primátor mesta Dobšiná, Ján Slovák. „Táto výstavba bude ďalším veľmi dôležitým krokom k riešeniu ťažkej situácie v našom meste, ale poďme pekne poporiadku. Prvým krokom bolo kompletné zmapovanie a očíslovanie čiernych stavieb. Výsledkom bol zarážajúci fakt, že od roku 2009 do 2014 bol nárast týchto stavieb skoro až o 50%. Následne na to bol prísny zákaz stavania týchto nelegálnych príbytkov a tento zákaz platí dodnes, takže nepribudla žiadna takáto stavba. Prísny zákaz bude obzvlášť platiť aj po ukončení výstavby, kedy budú všetky tieto nelegálne stavby odstránené. Oficiálny začiatok výstavby na Cigánskej osade je 1.5.2017 a potrvá 6 mesiacov a nijakým spôsobom nezaťaží mestský rozpočet ani po dokončení, keďže mesačná splátka úveru s 0% úrokom, ktorý mesto dostalo na spolufinancovanie bude hradená z nájomného. Po dokončení vznikne 102 dvojizbových holobytov, ktoré budú majetkom mesta.“

Pána primátora Slováka sme sa tiež spýtali na podmienky prideľovania bytov, ale aj na opatrenia zamerané proti vytváraniu dlhov. „Mesto bude byty na základe VZN prideľovať obyvateľom, samozrejme za určitých prísnych podmienok t.j. napr. zloženie kaucie do depozitu, každý záujemca pokiaľ je dlžníkom Mestu Dobšiná, musí mať podpísaný minimálne splátkový kalendár a samozrejme ho dodržiavať, čím sa vyrieši ďalší problém dlžníkov. Nájomné zmluvy budú na dobu určitú s tým, že pri pravidelnom platení sa budú predlžovať. V prípade že nájomca nezaplatí nájomné tri mesiace po sebe, bude uhradené z kaucie a nájomná zmluva bude ukončená. Týmto sa zabráni vytváraniu dlhov. Skutočným bývaním v hygienicky nezávadnom obydlí sa zabráni šíreniu chorôb a parazitov, čo je ďalším veľkým problémom najmä v školstve, ale aj na všetkých verejne prístupných miestach, ako sú obchody a podobne. Pravidelnou kontrolou Mestskej polície, rómskymi hliadkami, zdravotnými asistentmi, ako aj terénnou sociálnou prácou priamo v každom byte minimálne raz do týždňa sa bude dbať na udržanie poriadku a čistoty. Prísne sa bude trestať akákoľvek devastácia a poškodzovanie napr. aj ukončením nájomnej zmluvy. Táto výstavba z časti zlepší aj situáciu v meste, kde rodiny bývajú v absolútne nevhodných príbytkoch, ktoré je nutné aj z hľadiska bezpečnosti asanovať. Na týchto vzniknutých voľných pozemkoch bude možné stavať nové rodinné domčeky, ale to je už krokom budúcnosti. Som presvedčený, že je to správna a jediná cesta k zlepšeniu života v našom meste a táto výstavba je toho súčasťou.“

Oslovili sme vajdu mesta Dobšiná Mariána Bubenčíka, ktorý nás po zmenenej osade previedol a priblížil nám práve vykonávané činnosti. „Mojou úlohou je v živej spolupráci s komunitou pripraviť stavenisko tak, aby bolo možné začať s výstavbou. Najväčší problém je v sociálnych pomeroch samotnej cieľovej skupiny obyvateľstva, ktorá je tu vlastne preto, lebo nemala iné riešenie, iba bývať tu, v týchto drevených príbytkoch. Spolupráca obyvateľov osady nastala vtedy, keď pochopili, že týmto krokom a výstavbou sociálnych bytov sa môže ich život zmeniť k lepšiemu, jednak lepším bývaním, ale aj lepšou dostupnosťou energií a hygieny. Chatrče preto v krátkej dobe z plánovaného staveniska v strede osady skoro zmizli a 40 rodín sa dočasne presunulo až do zhotovenia bytov na iné mestské pozemky, mimo plánovaných stavebných pozemkov, 34 rodín to riešilo dočasným ubytovaním u príbuzných v neďalekej bytovke a meste. Po výstavbe bytov chatrče úplne vymiznú a nepribudne žiadna nelegálna stavba.“

Každá z dotknutých rodín má podľa slov vedenia mesta záujem o sociálny byt, pričom si podali žiadosti so zaviazaním sa zloženia zábezpeky. „Pre týchto ľudí je to veľmi ťažké a nik by nechcel byť na ich mieste. Preto by som chcel požiadať verejnosť o zhovievavosť počas obdobia výstavby, ktorá v konečnom dôsledku pomôže aj majorite. Základom k zmeneniu pomerov a priepastných rozdielov je práca s touto komunitou, ktorá spočíva najmä v zmene jej myslenia s prijatím zodpovednosti. Stav v ktorom sa osada nachádzala sa Rómom nepáči, ako aj ich bývanie, tiež sociálne postavenie a práve spoluprácou a pričinením sa to hodlajú zmeniť.“ Dodal Marián Bubenčík, vajda mesta Dobšiná.

Opýtali sme sa aj obyvateľov osady, ako vnímajú zmeny a tiež možnosť bývania v sociálnych bytoch. „Som tu už 20 rokov a za tú dobu sa na tomto mieste nič nezmenilo. Až v posledných dvoch rokoch sa veci pohli k lepšiemu a všetci to vnímame veľmi dobre. Na nové byty sa tešíme, lebo bývanie v chatrčiach sa nedá popísať pokiaľ to niekto nezažije. Zima, dážď a stály neporiadok, tomu by sme chceli urobiť koniec a žiť omnoho lepšie, samozrejme poctivo platiť za lepšie bývanie.“ Povedala obyvateľka osady Darina Kotlárová. Obyvatelia osady v Dobšinej chcú podľa ich slov nechať chatrče v minulosti a viac sa k nim nevracať a stavbu nových nájomných bytov nižšieho štandardu vnímajú ako príležitosť na lepší život, ktorú predtým nemali.

Text, foto & video: Juraj Karika

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »