Kultúra

Rómsky talent 2022 v Dobšinej má víťazov

 

K tradičným podujatiam, ktoré centrum voľného času v novembri organizuje je aj súťaž v speve rómskych piesní „Rómsky talent“. Konal sa 24. 11. 2022 v priestoroch Komunitného centra v Dobšinej. Tohtoročného, už 9. ročníka, sa zúčastnili žiaci zo Základnej školy z Dobšinej, Základnej umeleckej školy z Dobšinej, Spojenej školy Nová ulica z Dobšinej, Strednej odbornej školy techniky a služieb z Dobšinej a ako hostia sa do podujatia zapojili aj žiaci zo Základnej školy s MŠ Nižná Slaná  a zo základnej školy z Rejdovej.

Úlohou súťažiacich bolo zaspievať ľubovoľnú rómsku pieseň. Súťaž prebiehala v troch kategóriách, v rámci ktorých súťažilo celkovo 26 žiakov. Ich výkony hodnotila porota v zložení: p. K. Kún DIS. Art., p. K. Barnáková a p. V. Kotlár. Aj keď to porota nemala ľahké, nakoniec sa zhodli na nasledujúcom umiestnení:

1. kategória (6 – 12 roční): 1. miesto: Oliver Gažik – ZŠ Dobšiná, 2. miesto: Lukáš Kotlár – ZŠ Dobšiná, Imrich Lakatoš – ZŠ Dobšiná, 3. miesto: Kvetoslava Kotlárová – ZŠ Dobšiná

2. kategória (13– 18 roční): 1. miesto: Aneta Gonová – ZUŠ Dobšiná, 2. miesto: Kristína Papsonová – SOŠ techniky a služieb Dobšiná, 3. miesto: Dávid Gono – ZŠ Dobšiná. V tejto kategórii sa porota rozhodla udeliť aj „Cenu poroty“ žiakovi zo SŠ Nová ul. Dobšiná Dominikovi Kučerákovi.

3. kategória duetá, hudobné skupiny: 1. miesto: Leon Gono a Erik Gono – ZŠ Dobšiná, 2. miesto: Jaroslava Gažiová a Jaroslava Ferková – ZŠ Rejdová

Všetkým víťazom blahoželáme a ďakujeme za účasť. Ďakujeme tiež aj všetkým pedagógom, ktorí súťažiacich nielen pripravovali, ale aj doprevádzali na hudobných nástrojoch. Naše poďakovanie patrí aj ústretovým pracovníčkam komunitného centra, ktoré nám na toto podujatie poskytli svoje krásne vyzdobené priestory.

Mgr. S, Tešlárová

Translate »