Aktuality

Reťaze sú na Slovensku zakázané

 

Dňa 22. júna 2021 prijala Národná rada SR zákon, ktorým sa na Slovensku zakazuje držanie psov na reťazi. Návrh podporilo 96 zo 117 prítomných poslancov a poslankýň. Čo prináša nový zákon? Ako uvádza Sloboda zvierat, zakázané je v chovnom zariadení (byt, dom, dvor, alebo akékoľvek miesto/ priestor, kde je zviera dočasne alebo trvalo chované/ držané) chovať a držať psa uviazaného prostriedkom na uväzovanie. Výnimkou je len  krátkodobé uviazanie psa pod dohľadom počas čistenia chovného priestoru, kŕmenia a ošetrovania, chovu/držby nebezpečného psa (pes, ktorý v minulosti napadol/pohrýzol človeka podľa zákona 282/2002), nie však gravidnej/dojčiacej suky, chorého psa a šteňa do 6 mesiacov. Uviazanie je možné u služobného psa (v službách polície, vojakov, colníkov, justičnej stráže) a psa na osobitný účel (záchranársky, pastiersky, poľovný, v horskej službe a SBS) počas stráženia, či pracovnej činnosti, na ktorú je pes určený a počas výcviku.

Zákaz platí od 1.1. 2022 pre psy narodené po tomto dátume a od 1.1. 2024 pre všetky skôr narodené psy. Prechodné obdobie je potrebné na to, aby sa všetci držitelia zvierat stihli na zmenu adaptovať, napríklad postaviť plot. Ako uvádza Sloboda zvierat, ktorá bola iniciátorom prijatia tohto zákona a predložila 97-tisíc podpisov pod petíciou za jeho prijatie, reťaz je väzenie. Nemožno z nej uniknúť pred hladom, smädom, páľavou či mrazom, ohrozením, bolesťou a osamelosťou. Tisíce psov na Slovensku strávia dokonca celý svoj život na reťazi.

To má za následok obmedzenie voľnosti pohybu, napĺňanie fyzických a fyziologických potrieb (prístup k hygiene, potrave a vode) a možnosť úniku pred ohrozením, negatívne ovplyvňuje celkové zdravie a pohodu psa a môže spôsobiť vážne, alebo trvalé poškodenie zdravia (svalová atrofia, poškodenie kĺbov, degeneratívne ochorenia, zranenia a vrastanie reťaze do krku). Potláča etologické a sociálne potreby spoločenského zvieraťa; dôsledkami izolácie a nedostatku podnetov sú poruchy správania, sebapoškodzovanie (hryzenie si častí tela) a/alebo agresívne správanie a riziko pre zdravie a bezpečnosť obyvateľstva. Za porušenie zákazu držať psa uviazaného je orgán veterinárnej správy oprávnený uložiť pokutu fyzickej osobe do výšky 300 eur a fyzickej osobe – podnikateľovi, alebo právnickej osobe pokutu od 400 eur do 3 500 eur. Konanie voči tomuto zákonu môžete nahlasovať Mestskej Polícií v Dobšinej 0587941700, alebo štátnej Polícii SR, ktorá vyrozumie príslušný orgán vykonávajúci dohľad.


Sprac: J. Karika, foto: Sloboda zvierat

Translate »