Aktuality

Projekt Spolu múdrejší aj v ZŠ Dobšiná

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z rozpočtu na rok 2021 vyčlenilo finančné prostriedky aj na rozvojový projekt „Spolu múdrejší“. Cieľom projektu je podporiť tie školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom alebo s nedostatočným prístupom k digitálnym technológiám počas dištančného vzdelávania, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností.

Na výzvu bolo vyčlenených 500.000 Eur. Do rozvojového projektu sa prihlásilo takmer 500 škôl, pričom najvýraznejšie boli zastúpené školy, ktoré vzdelávajú žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo žiakov, ktorých rodiny žijú v hmotnej núdzi. Zámerom projektu je podporiť žiakov, ktorí to potrebujú – žiakov, ktorí mali problémy s učením počas dištančnej výučby, ale aj tých, ktorí potrebujú dobehnúť učivo, vysvetliť problematické úlohy a nadobudnúť sebavedomie v predmete.

Aj Základnej škole Eugena Ruffinyho v Dobšinej sa podarilo v tomto projekte uspieť. Pätnásť našich učiteľov bude doučovať žiakov počas nasledujúcich troch mesiacov, od apríla do júna. Aj takýmto spôsobom plánujeme pomáhať zmierňovať dôsledky pandémie.

Ing. Janka Liptáková 

Translate »