Aktuality

Pamätná tabuľa venovaná zavraždeným Dobšinčanom

 

Začiatkom roku 2019 Mesto Dobšiná podalo žiadosť o poskytnutie dotácie z prostriedkov Košického samosprávneho kraja s názvom „Osadenie novej pamätnej tabule a slávnostné odhalenie tabule v rámci turíčnych slávností v Dobšinej“. Cieľom projektu bolo vyhotoviť a osadiť novú pamätnú tabuľu v Evanjelickom kostole v Dobšinej, ktorá bude dôstojným pamätníkom tragédie, ktorá sa odohrala v roku 1945 pri Přerove, kde bolo nespravodlivo zabitých 112 obyvateľov Dobšinej, ktorí sa po vojnových udalostiach vracali do svojich domovov. Zasadnutie Zastupiteľstva KSK dňa 29. apríla 2019 našu žiadosť schválilo a na uskutočnenie projektu prispelo čiastkou 3350,00 €.

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule sa uskutočnilo počas tohtoročných Turíčnych sviatkov v Dobšinej v nedeľu 9. júna 2019, počas slávnostných služieb Božích, po ktorých sa na pamiatku obetí tejto tragédie uskutočnil koncert, v ktorom účinkovali Evanjelický spevácky zbor z Dobšinej a Mužská spevácka skupina Pekná dolinka z Vlachova.

„Projekt spolufinancoval Košický samosprávny kraj“

Text: Anna Macková, foto: Juraj Karika

Translate »