Aktuality

Nové triedy v Dobšinej slávnostne otvoril splnomocnenec vlády

 

Od druhej polovice roku 2017 sa realizovala nadstavba piatich nových tried na Základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mesto Dobšiná. Na tento účel bolo prostredníctvom Akčného plánu okresu Rožňava zo štátneho rozpočtu uvoľnených 250 000 eur, ktoré boli nasmerované do nášho mesta za účelom skvalitnenia vzdelávania. Projekt zahŕňal nadstavbu piatich nových tried, sociálneho zariadenia a kabinetu na treťom poschodí budovy jestvujúcej stavby základnej školy.  Zmluva medzi Mestom Dobšiná a ministerstvom nadobudla platnosť ku sklonku roka 2016 a po uvoľnení finančných prostriedkov od poskytovateľa bolo vykonané verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác.

Základná škola v Dobšinej momentálne zabezpečuje vzdelávanie pre vyše 600 žiakov, z ktorých väčšina pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia. V pôvodnej budove našlo svoje miesto 27 tried, teraz sa ich počet navýšil na 32. Slávnostného otvorenia nových tried na Základnej škole v Dobšinej sa dňa 16.04.2018 ujal splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov, Ing. Anton Marcinčin PhD., v spoločnosti  bývalého štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,  Ing. Štefana Chudobu PhD., člena expertnej skupiny na pomoc najmenej rozvinutým okresom. O 11:00 hod. sa v priestoroch základnej školy stretli so zástupcami vedenia mesta Dobšiná, členmi Rozvojovej rady okresu Rožňava, zástupcami zhotoviteľa, ako aj pedagogickým zborom v zastúpení riaditeľa, Mgr. Jaroslava Hutníka, kde po krátkom kultúrnom programe spolu s primátorom mesta Dobšiná, Jánom Slovákom slávnostne prestrihli pásku od nových priestorov.

Primátor mesta Dobšiná, Ján Slovák, pod ktorého vedením bol Akčný plán za mesto Dobšiná vypracovávaný a je členom Rady okresu pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu Rožňava uviedol: „som veľmi rád, že akčné plány, ktorých súčasťou je aj táto stavba, majú výsledky. Venovali sme veľa času zostaveniu Akčného plánu, aby zahŕňal všetky požiadavky nášho mesta, ako aj okresu. Je to ďalší krok vpred, pretože naša základná škola už kapacitne na počet žiakov v triedach nestíhala a dočasne sa všetko muselo riešiť externými triedami mimo budovy školy. Triedy sú momentálne v jednotných priestoroch, pod jednou strechou, čo má značné výhody. Mesto Dobšiná spolufinancovalo na tento projekt verejné obstarávanie a dofinancovanie cca 10 000 eur, samotná škola zabezpečila zariadenie a vybavenie tried. Ďalším projektom, ktorý začneme realizovať v priebehu mesiaca, je výstavba materskej školy, taktiež prostredníctvom Akčného plánu a vzhľadom na veľký počet marginalizovanej skupiny v našom meste si myslím, že najdôležitejšie je začať u detí, tam začína ich výchova a so samotným vzdelaním, ktoré sa im dostane od základnej školy, môžeme vychovávať ľudí, ktorí môžu byť pre spoločnosť prospešní a ktorí sa budú vedieť začleniť do normálneho života.

Splnomocnenec vlády, A. Marcinčin netajil spokojnosť s realizáciu projektu nadstavby nových tried na dobšinskej základnej škole a poznamenal: „veľmi dôležité bolo, že pán primátor Slovák vedel čo potrebuje, vsadil na prioritu vzdelávania, pustil sa do toho a výsledok sa dostavil. Bez škôl si to nevieme predstaviť, lebo tu sa formuje budúci trh práce. Zistili sme, že my vlastne nemáme ľudí, ktorých by sme mohli zamestnať a zároveň máme obrovský počet, či už registrovaných nezamestnaných, alebo ľudí, ktorí sú mimo trhu práce. Práve tu na týchto školách začína práca s ľuďmi, ktorí nás budú živiť a určia, čo Slovensko bude produkovať v službách a tovaroch. Myslím si, že to je správna cesta, ktorú zvolili primátori a starostovia a naďalej im budeme poskytovať podporu.“

Text, foto & video: Juraj Karika

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »