Aktuality

Mestskí poslanci v Dobšinej budú zasadať každý mesiac

 

V poradí 8. Mestské zastupiteľstvo v Dobšinej, ktoré sa konalo dňa 30.06.2019 sa nieslo v znamení zmien. Tie navrhol poslanec Radovan Žori (NEKA), ktorý prezentoval záujem poslancov oboznamovať sa podrobnejšie s projektami, ktoré sú v príprave, alebo už prebiehajú na území mesta. Ako predniesol ďalším poslaneckým kolegom, „nesúhlasím s takouto odmlkou v stretávaní sa poslancov. Vždy je čo riešiť a preto by sme sa mali stretávať každý mesiac“, reagoval tak na doteraz schválený plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré doposiaľ zasadalo raz za dva mesiace.

Niektorí poslanci síce uviedli, že aj súčasne stanovaný plán je len orientačný a v prípade potreby je možné zvolať Mestské zastupiteľstvo aj častejšie, no vzhľadom na vylúčenie pracovných stretnutí mestskí poslanci radšej odobrili návrh každomesačného harmonogramu riadnych zasadnutí, ktorý aj prijali. Týmto krokom by sa mala zvýšiť informovanosť mestských poslancov a podľa ich slov aj informovanie verejnosti, kde je z každého zastupiteľstva vyhotovený aj videozáznam.

S navýšením počtu mestských zastupiteľstiev prichádza aj k navýšeniu výdavkov. Ako upozornila vedúca Finančného oddelenia pri MsÚ v Dobšinej, Janka Šrenkelová, za každé zasadnutie zastupiteľstva je stanovená odmena pre poslanca zastupiteľstva vo výške 109 €, plus odvody. Ročne podľa starého harmonogramu teda rokovanie na jedného poslanca vyšlo 654 eur, no po novom to bude 1308 eur bez odvodov. Všetkým mestským poslancom Mesto Dobšiná ročne po novom dovedna vyplatí 14 388 eur s odvodmi navyše. Zákon hovorí, že zastupiteľstvo mesta musí zasadnúť minimálne raz za tri mesiace, aby bolo funkčným. No aj v minulých obdobiach bolo zasadnutí podstatne viac ako bolo v prijatých plánoch, čoho dôkazom je napríklad rok 2017, kde prebehlo až 16 zastupiteľstiev a zvolávané boli vždy podľa aktuálnych potrieb.

Text & foto: Juraj Karika

Translate »